Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N06D A
Antikolinesteraser
 N06D A03
Rivastigmin
 
PNEC: 50 μg/liter
Salgsvekt: 22,760611 kg
Miljørisiko: Bruk av rivastigmin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rivastigmin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rivastigmin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 N06D A04
Galantamin
 
PNEC: 0,44 μg/liter
Salgsvekt: 0,742193 kg
Miljørisiko: Bruk av galantamin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av galantamin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Galantamin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2018) er utarbeidet av Janssen.
N06D X
Andre midler mot demens
 N06D X02
Ginkgoblad
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Pharma Hus.