Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N05B A
Benzodiazepinderivater
 N05B A01
Diazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av diazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av diazepam kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at diazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 N05B A04
Oksazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksazepam kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
N05B B
Difenylmetanderivater
 N05B B01
Hydroksyzin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydroksyzin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Hydroksyzin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydroksyzin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.