Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N04B A
Dopa og dopaderivater
 N04B A01
Levodopa
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 2 097,697735 kg
Miljørisiko: Bruk av levodopa gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levodopa har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levodopa brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
N04B C
Dopaminagonister
 N04B C04
Ropinirol
 
PNEC: 64 μg/liter
Salgsvekt: 5,772064 kg
Miljørisiko: Bruk av ropinirol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ropinirol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ropinirol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N04B C05
Pramipeksol
 
PNEC: 70 μg/liter
Salgsvekt: 1,824996 kg
Miljørisiko: Bruk av pramipeksol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pramipeksol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pramipeksol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 N04B C09
Rotigotin
 
PNEC: 0,105 μg/liter
Salgsvekt: 2,56484 kg
Miljørisiko: Bruk av rotigotin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rotigotin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rotigotin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
N04B D
MAO-hemmere, type B
 N04B D02
Rasagilin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av rasagilin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rasagilin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rasagilin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
N04B X
Andre dopaminerge midler
 N04B X01
Tolkapon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tolkapon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tolkapon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tolkapon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.