Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N03A B
Hydantoinderivater
 N03A B05
Fosfenytoin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fosfenytoin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fosfenytoin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fosfenytoin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
N03A E
Benzodiazepinderivater
 N03A E01
Klonazepam
 
PNEC: 15,4 μg/liter
Salgsvekt: 3,484628 kg
Miljørisiko: Bruk av klonazepam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klonazepam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klonazepam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av Roche.
N03A F
Karboksamidderivater
 N03A F01
Karbamazepin
 
PNEC: 2,5 μg/liter
Salgsvekt: 1 938,35215 kg
Miljørisiko: Bruk av karbamazepin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Karbamazepin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Karbamazepin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 N03A F02
Okskarbazepin
 
PNEC: 12,8 μg/liter
Salgsvekt: 1 065,6297 kg
Miljørisiko: Bruk av okskarbazepin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Okskarbazepin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Okskarbazepin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2020) er utarbeidet av Novartis.
N03A G
Fettsyrederivater
 N03A G01
Valproinsyre
 
PNEC: 66 μg/liter
Salgsvekt: 6 170,530225 kg
Miljørisiko: Bruk av valproinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valproinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valproinsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N03A G04
Vigabatrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vigabatrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Vigabatrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vigabatrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
N03A X
Diverse antiepileptika
 N03A X09
Lamotrigin
 
PNEC: 150 μg/liter
Salgsvekt: 2 639,283632 kg
Miljørisiko: Bruk av lamotrigin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lamotrigin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lamotrigin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N03A X10
Felbamat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av felbamat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Felbamat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Felbamat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 N03A X11
Topiramat
 
PNEC: 93 μg/liter
Salgsvekt: 184,306558 kg
Miljørisiko: Bruk av topiramat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Topiramat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at topiramat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N03A X12
Gabapentin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gabapentin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av gabapentin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gabapentin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av Teva.
 N03A X14
Levetiracetam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levetiracetam kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levetiracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levetiracetam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.07.2019) er utarbeidet av SUN Pharmaceutical.
 N03A X16
Pregabalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pregabalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pregabalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pregabalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Teva.
 N03A X18
Lakosamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 101,595528 kg
Miljørisiko: Bruk av lakosamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lakosamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lakosamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
 N03A X21
Retigabin
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av retigabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Retigabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Retigabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N03A X23
Brivaracetam
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 16,336304 kg
Miljørisiko: Bruk av brivaracetam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Brivaracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Brivaracetam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.