Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N02C A
Sekalealkaloider
 N02C A02
Ergotamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ergotamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ergotamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ergotamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
N02C C
Selektive serotonin (5-HT)-agonister
 N02C C01
Sumatriptan
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 153,941268 kg
Miljørisiko: Bruk av sumatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sumatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sumatriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C02
Naratriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,417045 kg
Miljørisiko: Bruk av naratriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naratriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naratriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C03
Zolmitriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 3,89361 kg
Miljørisiko: Bruk av zolmitriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zolmitriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zolmitriptan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2018) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
 N02C C04
Rizatriptan
 
PNEC: 960 μg/liter
Salgsvekt: 16,1337 kg
Miljørisiko: Bruk av rizatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rizatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rizatriptan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.09.2020) er utarbeidet av MSD.
 N02C C05
Almotriptan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av almotriptan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Almotriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at almotriptan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N02C X
Andre migrenemidler
 N02C X02
Klonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klonidin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klonidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klonidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.