Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N02B A
Salisylsyrederivater
 N02B A01
Acetylsalisylsyre
 
PNEC: 28,3 μg/liter
Salgsvekt: 10 463,40709 kg
Miljørisiko: Bruk av acetylsalisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Acetylsalisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Acetylsalisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.08.2020) er utarbeidet av Bayer.
N02B B
Pyrazoloner
 N02B B01
Fenazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.07.2016) er utarbeidet av Meda.
N02B E
Anilider
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 242 293,8796 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at paracetamol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.08.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
N02B G
Andre analgetika og antipyretika
 N02B G10
Cannabinoider
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Almirall.