Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N02A A
Opiumsalkaloider
 N02A A01
Morfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av morfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Morfin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at morfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 N02A A05
Oksykodon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksykodon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksykodon kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksykodon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
N02A B
Fenylpiperidinderivater
 N02A B01
Ketobemidon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ketobemidon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ketobemidon kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ketobemidon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 N02A B02
Petidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av petidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Petidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at petidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N02A X
Andre opioider
 N02A X06
Tapentadol
 
PNEC: 53 μg/liter
Salgsvekt: 156,485715 kg
Miljørisiko: Bruk av tapentadol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tapentadol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tapentadol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.04.2019) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.