Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N01B B
Amider
 N01B B02
Lidokain
 
PNEC: 23 μg/liter
Salgsvekt: 672,187435 kg
Miljørisiko: Bruk av lidokain gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lidokain er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
 N01B B03
Mepivakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mepivakain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mepivakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mepivakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 N01B B04
Prilokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av prilokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Prilokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at prilokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2019) er utarbeidet av Teva.
 N01B B10
Levobupivakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levobupivakain kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levobupivakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levobupivakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.02.2020) er utarbeidet av AbbVie.
N01B X
Andre lokalanestestika
 N01B X04
Capsaicin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 0,632405 kg
Miljørisiko: Bruk av capsaicin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Capsaicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Capsaicin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.