Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N01A B
Halogenerte hydrokarboner
 N01A B06
Isofluran
 
PNEC: 112 μg/liter
Salgsvekt: 472,63625 kg
Miljørisiko: Bruk av isofluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Isofluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Isofluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
 N01A B07
Desfluran
 
PNEC: 112 μg/liter
Salgsvekt: 2 706,6168 kg
Miljørisiko: Bruk av desfluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desfluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desfluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
 N01A B08
Sevofluran
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 2,23525 kg
Miljørisiko: Bruk av sevofluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sevofluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sevofluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
N01A F
Barbiturater, usammensatte preparater
 N01A F03
Tiopental
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tiopental kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tiopental har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tiopental er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
N01A H
Opioidanestetika
 N01A H01
Fentanyl
 
PNEC: 11,1 μg/liter
Salgsvekt: 7,147746 kg
Miljørisiko: Bruk av fentanyl gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fentanyl har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fentanyl er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H02
Alfentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alfentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alfentanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alfentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H03
Sufentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av sufentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Sufentanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at sufentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H06
Remifentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av remifentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av remifentanil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at remifentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2018) er utarbeidet av Teva.
N01A X
Andre generelle anestetika
 N01A X14
Esketamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av esketamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av esketamin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at esketamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.