Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

M
MUSKLER OG SKJELETT
M01
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler
M01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
M01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 133,58 kg
Miljørisko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.12.2016) er utarbeidet av Novartis.
M01A E
Propionsyrederivater
 M01A E01
Ibuprofen
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 30 807,03468 kg
Miljørisko: Bruk av ibuprofen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibuprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibuprofen brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2014) er utarbeidet av McNeil.
 M01A E02
Naproksen
 
PNEC: 0,64 μg/liter
Salgsvekt: 11 817,48958 kg
Miljørisko: Bruk av naproksen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naproksen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naproksen brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.10.2015) er utarbeidet av Pharmanovia.
 M01A E03
Ketoprofen
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av ketoprofen kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ketoprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ketoprofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
M01A H
Koksiber
 M01A H05
Etorikoksib
 
PNEC: 75 μg/liter
Salgsvekt: 392,520515 kg
Miljørisko: Bruk av etorikoksib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etorikoksib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etorikoksib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2017) er utarbeidet av MSD.
M01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke steroide
 M01A X01
Nabumeton
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av nabumeton kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nabumeton har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nabumeton er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.01.2017) er utarbeidet av Pharma Hus.
 M01C B01
Natriumaurotiomalat
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av natriumaurotiomalat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumaurotiomalat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumaurotiomalat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 M01C B03
Auranofin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av auranofin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av auranofin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at auranofin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.10.2014) er utarbeidet av Abcur.
M03
Muskelrelakserende midler
M03A
Perifert virkende muskelrelakserende midler
M03A B
Kolinderivater
 M03A B01
Suksametonium
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av suksametonium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Suksametonium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at suksametonium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 04.07.2016) er utarbeidet av Meda.
M03A C
Andre kvartære ammoniumforbindelser
 M03A C09
Rokuroniumbromid
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av rokuroniumbromid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rokuroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rokuroniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 M03A C10
Mivakuriumklorid
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av mivakuriumklorid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mivakuriumklorid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mivakuriumklorid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
M03A X
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater
 M03A X01
Botulismetoksin
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.10.2016) er utarbeidet av Orion Pharma.
M03B
Sentralt virkende muskelrelakserende midler
 M03B C01
Orfenadrin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av orfenadrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Orfenadrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at orfenadrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
M03B X
Andre sentralt virkende midler
 M03B X01
Baklofen
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av baklofen kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Baklofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Baklofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2014) er utarbeidet av Novartis.
M04
Giktmidler
M04A
Giktmidler
M04A A
Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen
 M04A A01
Allopurinol
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av allopurinol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Allopurinol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at allopurinol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.09.2016) er utarbeidet av Takeda Pharma.
M04A C
Preparater uten virkning på urinsyreomsetningen
 M04A C01
Kolkisin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av kolkisin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kolkisin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kolkisin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.12.2015) er utarbeidet av Actavis.
M05
Midler til behandling av bensykdommer
M05B
Midler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05B A
Bisfosfonater
 M05B A04
Alendronsyre
 
PNEC: 5,5 μg/liter
Salgsvekt: 149,793937 kg
Miljørisko: Bruk av alendronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alendronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alendronsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.05.2015) er utarbeidet av MSD.
 M05B A08
Zoledronsyre
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 50,12 kg
Miljørisko: Bruk av zoledronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zoledronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zoledronsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2014) er utarbeidet av Novartis.
M05B X
Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
 M05B X04
Denosumab
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.09.2014) er utarbeidet av Amgen.
M09
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A X
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
 M09A X01
Hyaluronsyre
 
Miljørisko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.09.2016) er utarbeidet av Nordic Drugs.