Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

M
MUSKLER OG SKJELETT
M01
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler
M01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
M01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 274,581022 kg
Miljørisiko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
M01A C
Oksikamer
 M01A C01
Piroksikam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piroksikam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Piroksikam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piroksikam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.06.2017) er utarbeidet av Chiesi Farmaceutici.
M01A E
Propionsyrederivater
 M01A E01
Ibuprofen
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 30 325,3109 kg
Miljørisiko: Bruk av ibuprofen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibuprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibuprofen brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.01.2019) er utarbeidet av McNeil.
 M01A E02
Naproksen
 
PNEC: 0,64 μg/liter
Salgsvekt: 13 558,7705 kg
Miljørisiko: Bruk av naproksen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naproksen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naproksen brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2018) er utarbeidet av Pharmanovia.
 M01A E03
Ketoprofen
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ketoprofen kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ketoprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ketoprofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
M01A H
Koksiber
 M01A H05
Etorikoksib
 
PNEC: 75 μg/liter
Salgsvekt: 475,07027 kg
Miljørisiko: Bruk av etorikoksib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etorikoksib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etorikoksib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2017) er utarbeidet av MSD.
M01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke steroide
 M01A X01
Nabumeton
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nabumeton kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nabumeton har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nabumeton er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
 M01C B01
Natriumaurotiomalat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av natriumaurotiomalat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumaurotiomalat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumaurotiomalat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
M03
Muskelrelakserende midler
M03A
Perifert virkende muskelrelakserende midler
M03A B
Kolinderivater
 M03A B01
Suksametonium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av suksametonium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Suksametonium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at suksametonium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.02.2019) er utarbeidet av Meda.
M03A C
Andre kvartære ammoniumforbindelser
 M03A C09
Rokuroniumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av rokuroniumbromid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rokuroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rokuroniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.03.2017) er utarbeidet av MSD.
M03A X
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater
 M03A X01
Botulismetoksin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av IPSEN.
M03B
Sentralt virkende muskelrelakserende midler
 M03B B03
Klorzoksazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klorzoksazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klorzoksazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klorzoksazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
 M03B C01
Orfenadrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av orfenadrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Orfenadrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at orfenadrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
M03B X
Andre sentralt virkende midler
 M03B X01
Baklofen
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av baklofen kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Baklofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Baklofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
M04
Giktmidler
M04A
Giktmidler
M04A A
Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen
 M04A A01
Allopurinol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av allopurinol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Allopurinol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at allopurinol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
M04A B
Preparater som øker urinsyreutskillelsen
 M04A B01
Probenecid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av probenecid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Probenecid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at probenecid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
M05
Midler til behandling av bensykdommer
M05B
Midler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05B A
Bisfosfonater
 M05B A04
Alendronsyre
 
PNEC: 110 μg/liter
Salgsvekt: 143,524123 kg
Miljørisiko: Bruk av alendronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alendronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alendronsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 M05B A08
Zoledronsyre
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 0,162309 kg
Miljørisiko: Bruk av zoledronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zoledronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zoledronsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
M05B X
Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
 M05B X04
Denosumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
M09
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A B
Enzymer
 M09A B02
Kollagenase clostridium histolyticum
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.04.2018) er utarbeidet av Sobi.
M09A X
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
 M09A X01
Hyaluronsyre
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2018) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 M09A X07
Nusinersen
 
Miljørisiko: Bruk av nusinersen gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.12.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.