Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


M04A A
Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen
 M04A A01
Allopurinol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av allopurinol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Allopurinol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at allopurinol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
M04A B
Preparater som øker urinsyreutskillelsen
 M04A B01
Probenecid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av probenecid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Probenecid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at probenecid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Karo Pharma.