Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


M01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 216,180033 kg
Miljørisiko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
M01A C
Oksikamer
 M01A C01
Piroksikam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piroksikam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Piroksikam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piroksikam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.06.2017) er utarbeidet av Chiesi Farmaceutici.
 M01A C02
Tenoksikam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tenoksikam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tenoksikam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tenoksikam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.05.2019) er utarbeidet av Meda.
M01A E
Propionsyrederivater
 M01A E01
Ibuprofen
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 30 784,96475 kg
Miljørisiko: Bruk av ibuprofen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibuprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibuprofen brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.01.2019) er utarbeidet av McNeil.
 M01A E02
Naproksen
 
PNEC: 0,64 μg/liter
Salgsvekt: 14 681,01018 kg
Miljørisiko: Bruk av naproksen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naproksen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naproksen brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2018) er utarbeidet av Pharmanovia.
 M01A E03
Ketoprofen
 
PNEC: 1,78 μg/liter
Salgsvekt: 272,4312 kg
Miljørisiko: Bruk av ketoprofen gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ketoprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ketoprofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
M01A H
Koksiber
 M01A H05
Etorikoksib
 
PNEC: 75 μg/liter
Salgsvekt: 529,806953 kg
Miljørisiko: Bruk av etorikoksib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etorikoksib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etorikoksib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.02.2020) er utarbeidet av MSD.
M01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide
 M01A X01
Nabumeton
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nabumeton kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nabumeton har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nabumeton er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.11.2019) er utarbeidet av Pharma Hus.