Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

L
ANTINEOPLASTISKE OG IMMUNMODULERENDE MIDLER
L01
Antineoplastiske midler
L01A
Alkyleringsmidler
L01A A
Sennepsgassanaloger
 L01A A09
Bendamustin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bendamustin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av bendamustin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bendamustin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
L01A X
Andre alkyleringsmidler
 L01A X03
Temozolomid
 
PNEC: 75 μg/liter
Salgsvekt: 5,9396 kg
Miljørisiko: Bruk av temozolomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Temozolomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Temozolomid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
L01B
Antimetabolitter
L01B A
Folsyreanaloger
 L01B A01
Metotreksat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metotreksat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av metotreksat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metotreksat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av Teva.
 L01B A04
Pemetreksed
 
PNEC: 120 μg/liter
Salgsvekt: 1,3705 kg
Miljørisiko: Bruk av pemetreksed gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pemetreksed har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pemetreksed brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.10.2017) er utarbeidet av Lilly.
L01B B
Purinanaloger
 L01B B05
Fludarabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fludarabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fludarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fludarabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01B B06
Klofarabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klofarabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klofarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klofarabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01B B07
Nelarabin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av nelarabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nelarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nelarabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
L01B C
Pyrimidinanaloger
 L01B C02
Fluorouracil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fluorouracil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluorouracil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorouracil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
 L01B C05
Gemcitabin
 
PNEC: 5,4 μg/liter
Salgsvekt: 14,468709 kg
Miljørisiko: Bruk av gemcitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gemcitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gemcitabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2017) er utarbeidet av Lilly.
 L01B C08
Decitabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av decitabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av decitabin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at decitabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
L01C
Plantealkaloider og andre naturprodukter
L01C A
Vincaalkaloider og analoger
 L01C A04
Vinorelbin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vinorelbin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vinorelbin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vinorelbin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2018) er utarbeidet av Teva.
L01C B
Podofyllotoksinderivater
 L01C B01
Etoposid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etoposid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av etoposid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etoposid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
L01C D
Taksaner
 L01C D01
Paklitaksel
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av paklitaksel kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av paklitaksel kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at paklitaksel er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Actavis.
 L01C D02
Docetaksel
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av docetaksel kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av docetaksel kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at docetaksel er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 L01C D04
Kabazitaksel
 
PNEC: 0,89 μg/liter
Salgsvekt: 0,034114 kg
Miljørisiko: Bruk av kabazitaksel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kabazitaksel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kabazitaksel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
L01C X
Andre plantealkaloider og naturprodukter
 L01C X01
Trabektedin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av trabektedin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Trabektedin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at trabektedin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Swedish Orphan Biovitrum International.
L01D
Cytotoksiske antibiotika og lignende substanser
L01D B
Antrasykliner og lignende substanser
 L01D B01
Doksorubicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av doksorubicin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Doksorubicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at doksorubicin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
 L01D B02
Daunorubicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av daunorubicin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Daunorubicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at daunorubicin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01D B03
Epirubicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av epirubicin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av epirubicin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at epirubicin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
 L01D B07
Mitoksantron
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mitoksantron kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mitoksantron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mitoksantron er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.09.2016) er utarbeidet av Meda.
L01D C
Andre cytotoksiske antibiotika
 L01D C01
Bleomycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bleomycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av bleomycin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bleomycin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2018) er utarbeidet av Baxter.
L01X
Andre antineoplastiske midler
L01X A
Platinaforbindelser
 L01X A01
Cisplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cisplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cisplatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cisplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
 L01X A02
Karboplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av karboplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Karboplatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karboplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 L01X A03
Oksaliplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksaliplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
L01X C
Monoklonale antistoffer
 L01X C02
Rituksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C03
Trastuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2016) er utarbeidet av Roche.
 L01X C06
Cetuksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2019) er utarbeidet av Merck.
 L01X C07
Bevacizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C08
Panitumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 L01X C10
Ofatumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.12.2016) er utarbeidet av Novartis.
 L01X C11
Ipilimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.01.2017) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C12
Brentuksimabvedotin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brentuksimabvedotin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av brentuksimabvedotin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brentuksimabvedotin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L01X C13
Pertuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C15
Obinutuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Roche.
 L01X C17
Nivolumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.10.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C18
Pembrolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 L01X C19
Blinatumomab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Amgen.
 L01X C21
Ramucirumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.12.20155) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C22
Necitumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2016) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C23
Elotuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C27
Olaratumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2016) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C28
Durvalumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.10.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X C32
Atezolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
L01X D
Sensitiviserende midler til fotodynamisk terapi/strålingsterapi
 L01X D03
Metylaminolevulinat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylaminolevulinat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylaminolevulinat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylaminolevulinat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.06.2018) er utarbeidet av Galderma Nordic.
 L01X D04
Aminolevulinsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.10.2018) er utarbeidet av Desitin.
L01X E
Proteinkinasehemmere
 L01X E01
Imatinib
 
PNEC: 96 μg/liter
Salgsvekt: 67,05 kg
Miljørisiko: Bruk av imatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Imatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Imatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E02
Gefitinib
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 4,0425 kg
Miljørisiko: Bruk av gefitinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gefitinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gefitinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X E03
Erlotinib
 
PNEC: 1,39 μg/liter
Salgsvekt: 2,09325 kg
Miljørisiko: Bruk av erlotinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Erlotinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Erlotinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.11.2016) er utarbeidet av Roche.
 L01X E05
Sorafenib
 
PNEC: 0,017 μg/liter
Salgsvekt: 5,1968 kg
Miljørisiko: Bruk av sorafenib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sorafenib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sorafenib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2017) er utarbeidet av Bayer.
 L01X E06
Dasatinib
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 2,3892 kg
Miljørisiko: Bruk av dasatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dasatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dasatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2017) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X E07
Lapatinib
 
PNEC: 0,1 μg/liter
Salgsvekt: 1,323 kg
Miljørisiko: Bruk av lapatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lapatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lapatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E08
Nilotinib
 
PNEC: 0,26 μg/liter
Salgsvekt: 12,271261 kg
Miljørisiko: Bruk av nilotinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nilotinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nilotinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2018) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E10
Everolimus
 
PNEC: 0,0014 μg/liter
Salgsvekt: 0,75681 kg
Miljørisiko: Bruk av everolimus gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Everolimus har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Everolimus brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E11
Pazopanib
 
PNEC: 16 μg/liter
Salgsvekt: 16,776 kg
Miljørisiko: Bruk av pazopanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pazopanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pazopanib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E12
Vandetanib
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 0,078 kg
Miljørisiko: Bruk av vandetanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vandetanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vandetanib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.10.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01X E13
Afatinib
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 0,20188 kg
Miljørisiko: Bruk av afatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Afatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Afatinib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.07.2016) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L01X E18
Ruksolitinib
 
PNEC: 13 μg/liter
Salgsvekt: 1,77604 kg
Miljørisiko: Bruk av ruksolitinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ruksolitinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ruksolitinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E21
Regorafenib
 
Miljørisiko: Særskilte miljøfarlige egenskaper.
PBT/vPvB-klasse: I samsvar med EUs etablerte kriterier skal substansen betraktes som en PBT/vPvB-substans.
Miljøinformasjonen (datert 10.02.2017) er utarbeidet av Bayer.
 L01X E23
Dabrafenib
 
PNEC: 10,5 μg/liter
Salgsvekt: 6,4265 kg
Miljørisiko: Bruk av dabrafenib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dabrafenib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dabrafenib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2016) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E24
Ponatinib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ponatinib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ponatinib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ponatinib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av Incyte Biosciences.
 L01X E27
Ibrutinib
 
PNEC: 1,55 μg/liter
Salgsvekt: 19,4586 kg
Miljørisiko: Bruk av ibrutinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibrutinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibrutinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.10.2018) er utarbeidet av Janssen.
 L01X E31
Nintedanib
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 14,079 kg
Miljørisiko: Bruk av nintedanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nintedanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nintedanib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.07.2016) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L01X E35
Osimertinib
 
PNEC: 0,075 μg/liter
Salgsvekt: 0,12 kg
Miljørisiko: Bruk av osimertinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Osimertinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Osimertinib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.09.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
L01X X
Andre antineoplastiske midler
 L01X X17
Topotekan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av topotekan kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Topotekan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Topotekan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X X19
Irinotekan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av irinotekan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av irinotekan kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at irinotekan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
 L01X X32
Bortezomib
 
PNEC: 0,45 μg/liter
Salgsvekt: 0,038962 kg
Miljørisiko: Bruk av bortezomib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bortezomib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bortezomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 L01X X44
Aflibercept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01X X45
Karfilzomib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av karfilzomib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Karfilzomib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karfilzomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Amgen.
 L01X X46
Olaparib
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 8,9544 kg
Miljørisiko: Bruk av olaparib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Olaparib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Olaparib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X X50
Iksazomib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av iksazomib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Iksazomib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at iksazomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
L02
Endokrin terapi
L02A
Hormoner og beslektede substanser
L02A E
Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger
 L02A E01
Buserelin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L02A E02
Leuprorelin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av leuprorelin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Leuprorelin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at leuprorelin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 04.02.2019) er utarbeidet av AbbVie.
 L02A E03
Goserelin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02A E04
Triptorelin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av IPSEN.
L02B
Hormonantagonister og beslektede substanser
L02B A
Antiøstrogener
 L02B A01
Tamoksifen
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 30,2196 kg
Miljørisiko: Bruk av tamoksifen gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tamoksifen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tamoksifen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.04.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02B A03
Fulvestrant
 
PNEC: 0,00057 μg/liter
Salgsvekt: 2,2685 kg
Miljørisiko: Bruk av fulvestrant gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fulvestrant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fulvestrant brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
L02B B
Antiandrogener
 L02B B03
Bikalutamid
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 167,5498 kg
Miljørisiko: Bruk av bikalutamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bikalutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bikalutamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
L02B G
Aromatasehemmere
 L02B G03
Anastrozol
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 0,178028 kg
Miljørisiko: Bruk av anastrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Anastrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Anastrozol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02B G04
Letrozol
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 7,164825 kg
Miljørisiko: Bruk av letrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letrozol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte susbstanser
 L02B X02
Degarelix
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2017) er utarbeidet av Ferring.
 L02B X03
Abirateron
 
PNEC: 0,0013 μg/liter
Salgsvekt: 76,492 kg
Miljørisiko: Bruk av abirateron gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abirateron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abirateron brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2017) er utarbeidet av Janssen.
L03
Immunstimulerende midler
L03A
Immunstimulerende midler
L03A A
Kolonistimulerende faktorer
 L03A A02
Filgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 L03A A10
Lenograstim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L03A A13
Pegfilgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 L03A A14
Lipegfilgrastim
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lipegfilgrastim kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av lipegfilgrastim kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lipegfilgrastim er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2018) er utarbeidet av Teva.
L03A B
Interferoner
 L03A B04
Interferon alfa-2a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L03A B05
Interferon alfa-2b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av MSD.
 L03A B08
Interferon beta-1b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2018) er utarbeidet av Bayer.
 L03A B10
Peginterferon alfa-2b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av MSD.
 L03A B11
Peginterferon alfa-2a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L03A B13
Peginterferon beta-1a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.
L03A X
Andre immunstimulerende midler
 L03A X11
Tasonermin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L03A X13
Glatirameracetat
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 L03A X14
Histamindihydroklorid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 25.04.2017) er utarbeidet av ALK Nordic.
 L03A X15
Mifamurtid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mifamurtid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av mifamurtid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mifamurtid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.12.2016) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L03A X16
Plerixafor
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av plerixafor kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Plerixafor har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at plerixafor er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
L04
Immunsuppressiver
L04A
Immunsuppressiver
L04A A
Selektive immunsuppressiver
 L04A A04
Antitymocytt immunglobulin (kanin)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A06
Mykofenolsyre
 
PNEC: 0,068 μg/liter
Salgsvekt: 2 566,483 kg
Miljørisiko: Bruk av mykofenolsyre gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mykofenolsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mykofenolsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L04A A13
Leflunomid
 
PNEC: 2,64 μg/liter
Salgsvekt: 10,4638 kg
Miljørisiko: Bruk av leflunomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Leflunomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Leflunomid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.08.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A23
Natalizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L04A A24
Abatacept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L04A A26
Belimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 L04A A27
Fingolimod
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 0,216272 kg
Miljørisiko: Bruk av fingolimod gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fingolimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fingolimod brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 06.03.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L04A A28
Belatacept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L04A A31
Teriflunomid
 
PNEC: 30 μg/liter
Salgsvekt: 5,952128 kg
Miljørisiko: Bruk av teriflunomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Teriflunomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Teriflunomid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A33
Vedolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.07.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L04A A34
Alemtuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A36
Okrelizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
L04A B
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere
 L04A B01
Etanercept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L04A B02
Infliksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Orion Pharma.
 L04A B04
Adalimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2017) er utarbeidet av AbbVie.
 L04A B05
Certolizumab pegol
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2016) er utarbeidet av UCB Nordic.
 L04A B06
Golimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av MSD.
L04A C
Interleukinhemmere
 L04A C02
Basiliksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L04A C03
Anakinra
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.05.2017) er utarbeidet av Sobi.
 L04A C05
Ustekinumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av Janssen.
 L04A C07
Tocilizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av Roche.
 L04A C08
Canakinumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2015) er utarbeidet av Novartis.
 L04A C11
Siltuksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av Janssen.
 L04A C13
Iksekizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2016) er utarbeidet av Lilly.
 L04A C14
Sarilumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A C16
Guselkumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
L04A D
Kalsineurinhemmere
 L04A D01
Ciklosporin
 
PNEC: 20,2 μg/liter
Salgsvekt: 170,505493 kg
Miljørisiko: Bruk av ciklosporin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ciklosporin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Ciklosporin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L04A D02
Takrolimus
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av takrolimus kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av takrolimus kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at takrolimus er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2018) er utarbeidet av Teva.
L04A X
Andre immunsuppressiver
 L04A X05
Pirfenidon
 
PNEC: 1 060 μg/liter
Salgsvekt: 48,525648 kg
Miljørisiko: Bruk av pirfenidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pirfenidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pirfenidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
 L04A X07
Dimetylfumarat
 
PNEC: 3,7 μg/liter
Salgsvekt: 158,77824 kg
Miljørisiko: Bruk av dimetylfumarat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dimetylfumarat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dimetylfumarat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 10.07.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.