Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L04A A
Selektive immunsuppressive midler
 L04A A04
Antitymocytt immunglobulin (kanin)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A06
Mykofenolsyre
 
PNEC: 0,58 μg/liter
Salgsvekt: 2 672,3444 kg
Miljørisiko: Bruk av mykofenolsyre gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mykofenolsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mykofenolsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2021) er utarbeidet av Roche.
 L04A A13
Leflunomid
 
PNEC: 2,64 μg/liter
Salgsvekt: 11,0388 kg
Miljørisiko: Bruk av leflunomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Leflunomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Leflunomid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2022) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A23
Natalizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2020) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L04A A24
Abatacept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.01.2021) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L04A A25
Ekulizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av Alexion Pharma.
 L04A A26
Belimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 L04A A27
Fingolimod
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 0,16603 kg
Miljørisiko: Bruk av fingolimod gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fingolimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fingolimod brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A A28
Belatacept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.01.2021) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L04A A31
Teriflunomid
 
PNEC: 30 μg/liter
Salgsvekt: 5,191256 kg
Miljørisiko: Bruk av teriflunomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Teriflunomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Teriflunomid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A33
Vedolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2020) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L04A A34
Alemtuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A A36
Okrelizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L04A A40
Kladribin
 
PNEC: 1,1 μg/liter
Salgsvekt: 0,04188 kg
Miljørisiko: Bruk av kladribin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kladribin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kladribin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.10.2020) er utarbeidet av Merck.
 L04A A42
Siponimod
 
PNEC: 0,54 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av siponimod gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Siponimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Siponimod er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A A43
Ravulizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av Alexion Pharma.
L04A B
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere
 L04A B01
Etanercept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2020) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L04A B02
Infliksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.07.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 L04A B04
Adalimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.03.2020) er utarbeidet av AbbVie.
 L04A B05
Certolizumab pegol
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
 L04A B06
Golimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2020) er utarbeidet av MSD.
L04A C
Interleukinhemmere
 L04A C02
Basiliksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.11.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A C05
Ustekinumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2020) er utarbeidet av Janssen.
 L04A C07
Tocilizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2021) er utarbeidet av Roche.
 L04A C08
Canakinumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.11.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A C10
Sekukinumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.11.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A C11
Siltuksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.05.2020) er utarbeidet av EUSA Pharma (Netherlands).
 L04A C13
Iksekizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Lilly.
 L04A C14
Sarilumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L04A C16
Guselkumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 L04A C17
Tildrakizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.11.2019) er utarbeidet av Almirall.
 L04A C18
Risankizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av AbbVie.
L04A D
Kalsineurinhemmere
 L04A D01
Ciklosporin
 
PNEC: 20,2 μg/liter
Salgsvekt: 158,78199 kg
Miljørisiko: Bruk av ciklosporin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ciklosporin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ciklosporin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.03.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L04A D02
Takrolimus
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av takrolimus kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Takrolimus har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at takrolimus er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.05.2021) er utarbeidet av Astellas Pharma.
L04A X
Andre immunsuppressive midler
 L04A X05
Pirfenidon
 
PNEC: 1 060 μg/liter
Salgsvekt: 132,860802 kg
Miljørisiko: Bruk av pirfenidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pirfenidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pirfenidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.03.2022) er utarbeidet av Roche.
 L04A X07
Dimetylfumarat
 
PNEC: 3,7 μg/liter
Salgsvekt: 40,69344 kg
Miljørisiko: Bruk av dimetylfumarat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dimetylfumarat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dimetylfumarat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2020) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L04A X08
Darvadstrocel
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.02.2020) er utarbeidet av Takeda Pharma.