Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L03A A
Kolonistimulerende faktorer
 L03A A02
Filgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 L03A A10
Lenograstim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L03A A13
Pegfilgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 L03A A14
Lipegfilgrastim
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lipegfilgrastim kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av lipegfilgrastim kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lipegfilgrastim er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2018) er utarbeidet av Teva.
L03A B
Interferoner
 L03A B04
Interferon alfa-2a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L03A B05
Interferon alfa-2b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 L03A B07
Interferon beta-1a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Merck.
 L03A B08
Interferon beta-1b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2019) er utarbeidet av Novartis.
 L03A B10
Peginterferon alfa-2b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 L03A B11
Peginterferon alfa-2a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L03A B13
Peginterferon beta-1a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2020) er utarbeidet av Biogen Sweden.
L03A X
Andre immunstimulerende midler
 L03A X11
Tasonermin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L03A X13
Glatirameracetat
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 L03A X14
Histamindihydroklorid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.12.2019) er utarbeidet av ALK Nordic.
 L03A X15
Mifamurtid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mifamurtid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av mifamurtid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mifamurtid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L03A X16
Plerixafor
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av plerixafor kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Plerixafor har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at plerixafor er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.05.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.