Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L02B A
Antiøstrogener
 L02B A03
Fulvestrant
 
PNEC: 0,00057 μg/liter
Salgsvekt: 11,268 kg
Miljørisiko: Bruk av fulvestrant gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fulvestrant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fulvestrant brytes ned i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 19.01.2023) er utarbeidet av AstraZeneca.
L02B B
Antiandrogener
 L02B B04
Enzalutamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av enzalutamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Enzalutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at enzalutamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.01.2023) er utarbeidet av Astellas Pharma.
 L02B B05
Apalutamid
 
PNEC: 0,68 μg/liter
Salgsvekt: 18,63456 kg
Miljørisiko: Bruk av apalutamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Apalutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Apalutamid brytes ned langsomt i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 14.06.2022) er utarbeidet av Janssen.
 L02B B06
Darolutamid
 
PNEC: 2,8 μg/liter
Salgsvekt: 29,3328 kg
Miljørisiko: Bruk av darolutamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Darolutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Darolutamid brytes ned langsomt i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 28.07.2020) er utarbeidet av Bayer.
L02B G
Aromatasehemmere
 L02B G04
Letrozol
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 9,57885 kg
Miljørisiko: Bruk av letrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letrozol er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 10.12.2020) er utarbeidet av Novartis.
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte midler
 L02B X02
Degarelix
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2022) er utarbeidet av Ferring.
 L02B X03
Abirateron
 
PNEC: 0,0013 μg/liter
Salgsvekt: 137,172 kg
Miljørisiko: Bruk av abirateron gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abirateron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abirateron brytes ned i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 15.12.2022) er utarbeidet av Janssen.