Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L02B A
Antiøstrogener
 L02B A01
Tamoksifen
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 32,01768 kg
Miljørisiko: Bruk av tamoksifen gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tamoksifen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tamoksifen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.04.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02B A03
Fulvestrant
 
PNEC: 0,00057 μg/liter
Salgsvekt: 2,2115 kg
Miljørisiko: Bruk av fulvestrant gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fulvestrant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fulvestrant brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
L02B B
Antiandrogener
 L02B B03
Bikalutamid
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 178,1538 kg
Miljørisiko: Bruk av bikalutamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bikalutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bikalutamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02B B05
Apalutamid
 
PNEC: 0,68 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av apalutamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Apalutamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Apalutamid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.11.2019) er utarbeidet av Janssen.
L02B G
Aromatasehemmere
 L02B G03
Anastrozol
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 0,184068 kg
Miljørisiko: Bruk av anastrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Anastrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Anastrozol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L02B G04
Letrozol
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 7,858103 kg
Miljørisiko: Bruk av letrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letrozol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte midler
 L02B X02
Degarelix
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2017) er utarbeidet av Ferring.
 L02B X03
Abirateron
 
PNEC: 0,0013 μg/liter
Salgsvekt: 71,428 kg
Miljørisiko: Bruk av abirateron gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abirateron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abirateron brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2017) er utarbeidet av Janssen.