Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L01C A
Vincaalkaloider og analoger
 L01C A04
Vinorelbin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vinorelbin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vinorelbin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vinorelbin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2018) er utarbeidet av Teva.
L01C B
Podofyllotoksinderivater
 L01C B01
Etoposid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etoposid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etoposid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etoposid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2020) er utarbeidet av Teva.
L01C D
Taksaner
 L01C D01
Paklitaksel
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av paklitaksel kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Paklitaksel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at paklitaksel er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av Teva.
 L01C D02
Docetaksel
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av docetaksel kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av docetaksel kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at docetaksel er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 L01C D04
Kabazitaksel
 
PNEC: 0,89 μg/liter
Salgsvekt: 0,037838 kg
Miljørisiko: Bruk av kabazitaksel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kabazitaksel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kabazitaksel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
L01C X
Andre plantealkaloider og naturprodukter
 L01C X01
Trabektedin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av trabektedin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Trabektedin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at trabektedin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Swedish Orphan Biovitrum International.