Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L01B A
Folsyreanaloger
 L01B A01
Metotreksat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metotreksat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av metotreksat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metotreksat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av Teva.
 L01B A04
Pemetreksed
 
PNEC: 120 μg/liter
Salgsvekt: 2,65 kg
Miljørisiko: Bruk av pemetreksed gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pemetreksed har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pemetreksed brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.10.2017) er utarbeidet av Lilly.
L01B B
Purinanaloger
 L01B B05
Fludarabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fludarabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fludarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fludarabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01B B06
Klofarabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klofarabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klofarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klofarabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.05.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01B B07
Nelarabin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av nelarabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nelarabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nelarabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.03.2020) er utarbeidet av Novartis.
L01B C
Pyrimidinanaloger
 L01B C02
Fluorouracil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fluorouracil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fluorouracil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorouracil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2020) er utarbeidet av Teva.
 L01B C05
Gemcitabin
 
PNEC: 5,4 μg/liter
Salgsvekt: 14,058919 kg
Miljørisiko: Bruk av gemcitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gemcitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gemcitabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2017) er utarbeidet av Lilly.
 L01B C08
Decitabin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av decitabin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av decitabin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at decitabin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Janssen.