Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L01A A
Sennepsgassanaloger
 L01A A09
Bendamustin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bendamustin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bendamustin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bendamustin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Teva.
L01A X
Andre alkyleringsmidler
 L01A X03
Temozolomid
 
PNEC: 75 μg/liter
Salgsvekt: 5,5687 kg
Miljørisiko: Bruk av temozolomid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Temozolomid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Temozolomid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.