Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

J
ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
J01
Antibakterielle midler til systemisk bruk
J01A
Tetrasykliner
J01A A
Tetrasykliner
 J01A A07
Tetrasyklin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrasyklin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrasyklin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tetrasyklin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01A A12
Tigesyklin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tigesyklin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tigesyklin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tigesyklin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
J01C
Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
 J01C A01
Ampicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ampicillin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ampicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ampicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.04.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01C A04
Amoksicillin
 
PNEC: 0,078 μg/liter
Salgsvekt: 3 464,21415 kg
Miljørisiko: Bruk av amoksicillin gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Amoksicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Amoksicillin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 J01C A12
Piperacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piperacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av piperacillin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piperacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
 J01C E01
Benzylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av benzylpenicillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Benzylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Benzylpenicillin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2017) er utarbeidet av Meda.
 J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenoksymetylpenicillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenoksymetylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenoksymetylpenicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
 J01C F02
Kloksacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kloksacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kloksacillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kloksacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01C F05
Flukloksacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukloksacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Flukloksacillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukloksacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01C G02
Tazobaktam
 
PNEC: 44 μg/liter
Salgsvekt: 185,1475 kg
Miljørisiko: Bruk av tazobaktam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tazobaktam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tazobaktam brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.06.2017) er utarbeidet av MSD.
J01D
Andre betalaktamantibakterielle midler
J01D C
Andregenerasjons cefalosporiner
 J01D C02
Cefuroksim
 
PNEC: 76 μg/liter
Salgsvekt: 149,49075 kg
Miljørisiko: Bruk av cefuroksim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cefuroksim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cefuroksim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J01D D
Tredjegenerasjons cefalosporiner
 J01D D01
Cefotaksim
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cefotaksim kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cefotaksim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cefotaksim er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.09.2019) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J01D D02
Ceftazidim
 
PNEC: 1,3 μg/liter
Salgsvekt: 61,41 kg
Miljørisiko: Bruk av ceftazidim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ceftazidim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ceftazidim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J01D D04
Ceftriakson
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 88,695 kg
Miljørisiko: Bruk av ceftriakson gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ceftriakson har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ceftriakson er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Roche.
J01D H
Karbapenemer
 J01D H03
Ertapenem
 
PNEC: 13 μg/liter
Salgsvekt: 4,603 kg
Miljørisiko: Bruk av ertapenem gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ertapenem har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ertapenem er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J01E
Sulfonamider og trimetoprim
J01E A
Trimetoprim og derivater
 J01E A01
Trimetoprim
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 825,812983 kg
Miljørisiko: Bruk av trimetoprim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Trimetoprim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Trimetoprim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2019) er utarbeidet av Roche.
 J01E C01
Sulfametoksazol
 
PNEC: 0,6 μg/liter
Salgsvekt: 1 753,1849 kg
Miljørisiko: Bruk av sulfametoksazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sulfametoksazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sulfametoksazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
J01F
Makrolider, linkosamider og streptograminer
J01F A
Makrolider
 J01F A06
Roksitromycin
 
PNEC: 0,047 μg/liter
Salgsvekt: 0,054 kg
Miljørisiko: Bruk av roksitromycin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Roksitromycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at roksitromycin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 J01F A09
Klaritromycin
 
PNEC: 0,26 μg/liter
Salgsvekt: 102,8475 kg
Miljørisiko: Bruk av klaritromycin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klaritromycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klaritromycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 J01F A15
Telitromycin
 
PNEC: 0,0024 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av telitromycin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telitromycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telitromycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
J01F F
Linkosamider
 J01F F01
Klindamycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klindamycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klindamycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klindamycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.09.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
J01G
Aminoglykosider
J01G B
Andre aminoglykosider
 J01G B01
Tobramycin
 
PNEC: 5,1 μg/liter
Salgsvekt: 24,06952 kg
Miljørisiko: Bruk av tobramycin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av tobramycin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Tobramycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 J01G B03
Gentamicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gentamicin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Gentamicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gentamicin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
J01M
Kinoloner
J01M A
Fluorokinoloner
 J01M A12
Levofloksacin
 
PNEC: 7,4 μg/liter
Salgsvekt: 4,0244 kg
Miljørisiko: Bruk av levofloksacin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levofloksacin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levofloksacin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J01X
Andre antibakterielle midler
J01X A
Glykopeptidantibakterielle midler
 J01X A01
Vankomycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vankomycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Vankomycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vankomycin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J01X A02
Teikoplanin
 
PNEC: 0,236 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av teikoplanin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Teikoplanin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Teikoplanin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J01X B
Polymyksiner
 J01X B01
Kolistin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kolistin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kolistin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kolistin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.08.2017) er utarbeidet av Teva.
 J01X C01
Fusidinsyre
 
PNEC: 4,3 μg/liter
Salgsvekt: 46,123675 kg
Miljørisiko: Bruk av fusidinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fusidinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fusidinsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
J01X E
Nitrofuranderivater
 J01X E01
Nitrofurantoin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitrofurantoin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitrofurantoin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitrofurantoin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Meda.
J01X X
Andre antibakterielle midler
 J01X X08
Linezolid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av linezolid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av linezolid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at linezolid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
 J01X X09
Daptomycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av daptomycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Daptomycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at daptomycin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 J01X X11
Tedizolid
 
PNEC: 3 μg/liter
Salgsvekt: 0,2088 kg
Miljørisiko: Bruk av tedizolid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tedizolid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tedizolid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2018) er utarbeidet av MSD.
J02
Antimykotika til systemisk bruk
J02A
Antimykotika til systemisk bruk
J02A C
Triazolderivater
 J02A C01
Flukonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Flukonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J02A C02
Itrakonazol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2,12846 kg
Miljørisiko: Bruk av itrakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Itrakonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Itrakonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J02A C03
Vorikonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vorikonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vorikonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vorikonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
 J02A C04
Posakonazol
 
PNEC: 4,1 μg/liter
Salgsvekt: 5,240052 kg
Miljørisiko: Bruk av posakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Posakonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Posakonazol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av MSD.
J02A X
Andre antimykotika til systemisk bruk
 J02A X04
Kaspofungin
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0,11072 kg
Miljørisiko: Bruk av kaspofungin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kaspofungin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kaspofungin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.11.2019) er utarbeidet av MSD.
 J02A X05
Mikafungin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mikafungin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av mikafungin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mikafungin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Astellas Pharma.
 J02A X06
Anidulafungin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av anidulafungin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av anidulafungin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at anidulafungin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2018) er utarbeidet av Teva.
J04
Antimykobakterielle midler
J04A
Midler til behandling av tuberkulose
J04A B
Antibiotika
 J04A B02
Rifampicin
 
PNEC: 0,091 μg/liter
Salgsvekt: 81,9774 kg
Miljørisiko: Bruk av rifampicin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rifampicin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rifampicin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J04A C
Hydrazider
 J04A C01
Isoniazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av isoniazid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Isoniazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at isoniazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2017) er utarbeidet av Meda.
J04A K
Andre tuberkulosemidler
 J04A K01
Pyrazinamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pyrazinamid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pyrazinamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pyrazinamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2019) er utarbeidet av Sandoz AS.
 J04A K02
Etambutol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etambutol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etambutol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etambutol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2019) er utarbeidet av Sandoz AS.
 J04A K05
Bedakvilin
 
Miljørisiko: Særskilte miljøfarlige egenskaper.
PBT/vPvB-klasse: I samsvar med EUs etablerte kriterier skal bedakvilin betraktes som en PBT/vPvB-substans.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
J05
Antivirale midler til systemisk bruk
J05A
Direkte virkende antivirale midler
J05A B
Nukleosider og nukleotider, unntatt reverstranskriptasehemmere
 J05A B01
Aciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 425,851065 kg
Miljørisiko: Bruk av aciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A B09
Famciklovir
 
PNEC: 260 μg/liter
Salgsvekt: 0,07125 kg
Miljørisiko: Bruk av famciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Famciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Famciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 J05A B11
Valaciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 1 997,79423 kg
Miljørisiko: Bruk av valaciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valaciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valaciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J05A E
Proteasehemmere
 J05A E02
Indinavir
 
PNEC: 6,5 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av indinavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Indinavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Indinavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2017) er utarbeidet av MSD.
 J05A E03
Ritonavir
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 8,43767 kg
Miljørisiko: Bruk av ritonavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ritonavir har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ritonavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2018) er utarbeidet av AbbVie.
 J05A E07
Fosamprenavir
 
PNEC: 2 000 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av fosamprenavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fosamprenavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fosamprenavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A E09
Tipranavir
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av tipranavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tipranavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tipranavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A E10
Darunavir
 
PNEC: 940 μg/liter
Salgsvekt: 154,83924 kg
Miljørisiko: Bruk av darunavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Darunavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Darunavir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A E12
Boceprevir
 
PNEC: 720 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av boceprevir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Boceprevir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Boceprevir brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
J05A F
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptasehemmere
 J05A F01
Zidovudin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zidovudin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zidovudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zidovudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F05
Lamivudin
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 138,27566 kg
Miljørisiko: Bruk av lamivudin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lamivudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lamivudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.08.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F06
Abakavir
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 242,0568 kg
Miljørisiko: Bruk av abakavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abakavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abakavir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F09
Emtricitabin
 
PNEC: 610 μg/liter
Salgsvekt: 237,5649 kg
Miljørisiko: Bruk av emtricitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Emtricitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Emtricitabin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A F11
Telbivudin
 
PNEC: 94,9 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av telbivudin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telbivudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telbivudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.01.2017) er utarbeidet av Novartis.
 J05A F13
Tenofoviralafenamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 7,78935 kg
Miljørisiko: Bruk av tenofoviralafenamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tenofoviralafenamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tenofoviralafenamid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
J05A G
Ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere
 J05A G01
Nevirapin
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 11,7776 kg
Miljørisiko: Bruk av nevirapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nevirapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nevirapin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A G03
Efavirenz
 
PNEC: 2,6 μg/liter
Salgsvekt: 64,854 kg
Miljørisiko: Bruk av efavirenz gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Efavirenz har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Efavirenz er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2017) er utarbeidet av MSD.
 J05A G04
Etravirin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 2,28 kg
Miljørisiko: Bruk av etravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G05
Rilpivirin
 
PNEC: 2 μg/liter
Salgsvekt: 5,928 kg
Miljørisiko: Bruk av rilpivirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rilpivirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rilpivirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G06
Doravirin
 
PNEC: 38 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av doravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Doravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Doravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av MSD.
J05A H
Neuraminidasehemmere
 J05A H01
Zanamivir
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zanamivir kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zanamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zanamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A H02
Oseltamivir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 5,2572 kg
Miljørisiko: Bruk av oseltamivir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Oseltamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Oseltamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.04.2019) er utarbeidet av Roche.
J05A P
Antivirale midler til behandling av HCV-infeksjoner
 J05A P01
Ribavirin
 
PNEC: 6,9 μg/liter
Salgsvekt: 2,7928 kg
Miljørisiko: Bruk av ribavirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ribavirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ribavirin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 J05A P05
Simeprevir
 
PNEC: 0,108 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av simeprevir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Simeprevir har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Simeprevir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A P07
Daklatasvir
 
PNEC: 72 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av daklatasvir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Daklatasvir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Daklatasvir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
J05A X
Andre antivirale midler
 J05A X07
Enfuvirtide
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2019) er utarbeidet av Roche.
 J05A X08
Raltegravir
 
PNEC: 380 μg/liter
Salgsvekt: 132,83916 kg
Miljørisiko: Bruk av raltegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Raltegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Raltegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2017) er utarbeidet av MSD.
 J05A X09
Maraviroc
 
PNEC: 920 μg/liter
Salgsvekt: 0,738 kg
Miljørisiko: Bruk av maraviroc gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Maraviroc har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Maraviroc er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A X12
Dolutegravir
 
PNEC: 9,5 μg/liter
Salgsvekt: 25,11435 kg
Miljørisiko: Bruk av dolutegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dolutegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dolutegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A X18
Letermovir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av letermovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letermovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letermovir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av MSD.
J06
Immunsera og immunglobuliner
J06B
Immunglobuliner
J06B A
Immunglobuliner, normale humane
 J06B A01
Immunglobuliner, normale humane, til ekstravaskulær administrering
 
Miljørisiko: Bruk av immunglobuliner, normale humane, til ekstravaskulær administrering gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2018) er utarbeidet av Octapharma.
 J06B A02
Immunglobuliner, normale humane, til intravaskulær administrering
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2018) er utarbeidet av Octapharma.
J06B B
Spesifikke immunglobuliner
 J06B B04
Immunglobulin mot hepatitt B
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.06.2018) er utarbeidet av Scandinavian Biopharma.
 J06B B16
Palivizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2017) er utarbeidet av AbbVie.
 J06B B21
Bezlotoksumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
J07
Vaksiner
J07A
Bakterievaksiner
J07A F
Difterivaksiner
 J07A F01
Difteritoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07A G
Haemophilus influenzae B-vaksiner
 J07A G01
Haemophilus influenzae B, konjugert renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 09.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07A H
Meningokokkvaksiner
 J07A H01
Meningokokk A, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H04
Meningokokk A, C, Y, W-135, tetravalent renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H06
Meningokokk B, yttermembranvesikler (OMV)
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H07
Meningokokk C, konjugert renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H09
Meningokokk B, multikomponentvaksine
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07A L
Pneumokokkvaksiner
 J07A L01
Pneumokokk, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07A M
Tetanusvaksiner
 J07A M01
Tetanustoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07A N
Tuberkulosevaksiner
 J07A N01
Tuberkulose, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.11.2017) er utarbeidet av Scandinavian Biopharma.
J07A P
Tyfoidvaksiner
 J07A P03
Tyfoid, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B
Virusvaksiner
J07B A
Encefalittvaksiner
 J07B A01
Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07B B
Influensavaksiner
 J07B B02
Influensa, inaktivert, splittvirus eller overflateantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2015) er utarbeidet av Sanofi Pasteur MSD.
 J07B B03
Influensa, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B C
Hepatittvaksiner
 J07B C01
Hepatitt B, renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 J07B C02
Hepatitt A, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B D
Meslingvaksiner
 J07B D01
Meslinger, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07B F
Poliomylittvaksiner
 J07B F03
Poliomyelitt, trivalent, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B G
Rabiesvaksiner
 J07B G01
Rabies, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07B H
Rotavirusvaksiner
 J07B H01
Rotavirus, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07B H02
Rotavirus, pentavalent, levende, reassortert
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
 J07B J01
Rubella, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07B K
Varicella zoster-vaksiner
 J07B K01
Varicella, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07B L
Gulfebervaksiner
 J07B L01
Gulfeber, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B M
Papillomavirusvaksiner
 J07B M03
Papillomavirus, humant (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58)
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.