Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J07B A
Encefalittvaksiner
 J07B A01
Encefalitt, skogflåttbåren, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07B B
Influensavaksiner
 J07B B02
Influensa, inaktivert, splittvirus eller overflateantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2015) er utarbeidet av Sanofi Pasteur MSD.
 J07B B03
Influensa, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B C
Hepatittvaksiner
 J07B C01
Hepatitt B, renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 J07B C02
Hepatitt A, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B D
Meslingvaksiner
 J07B D01
Meslinger, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07B F
Poliomylittvaksiner
 J07B F03
Poliomyelitt, trivalent, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B G
Rabiesvaksiner
 J07B G01
Rabies, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07B H
Rotavirusvaksiner
 J07B H01
Rotavirus, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07B H02
Rotavirus, pentavalent, levende, reassortert
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J07B J
Rubellavaksiner
 J07B J01
Rubella, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J07B K
Varicella zoster-vaksiner
 J07B K01
Varicella, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J07B L
Gulfebervaksiner
 J07B L01
Gulfeber, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
J07B M
Papillomavirusvaksiner
 J07B M03
Papillomavirus, humant (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58)
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.05.2020) er utarbeidet av MSD.