Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J05A B
Nukleosider og nukleotider, unntatt reverstranskriptasehemmere
 J05A B01
Aciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 425,851065 kg
Miljørisiko: Bruk av aciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A B09
Famciklovir
 
PNEC: 260 μg/liter
Salgsvekt: 0,07125 kg
Miljørisiko: Bruk av famciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Famciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Famciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 J05A B11
Valaciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 1 997,79423 kg
Miljørisiko: Bruk av valaciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valaciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valaciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J05A E
Proteasehemmere
 J05A E02
Indinavir
 
PNEC: 6,5 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av indinavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Indinavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Indinavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2017) er utarbeidet av MSD.
 J05A E03
Ritonavir
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 8,43767 kg
Miljørisiko: Bruk av ritonavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ritonavir har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ritonavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2018) er utarbeidet av AbbVie.
 J05A E07
Fosamprenavir
 
PNEC: 2 000 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av fosamprenavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fosamprenavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fosamprenavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A E09
Tipranavir
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av tipranavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tipranavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tipranavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A E10
Darunavir
 
PNEC: 940 μg/liter
Salgsvekt: 154,83924 kg
Miljørisiko: Bruk av darunavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Darunavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Darunavir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A E12
Boceprevir
 
PNEC: 720 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av boceprevir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Boceprevir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Boceprevir brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
J05A F
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptasehemmere
 J05A F01
Zidovudin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zidovudin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zidovudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zidovudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F05
Lamivudin
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 138,27566 kg
Miljørisiko: Bruk av lamivudin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lamivudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lamivudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F06
Abakavir
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 242,0568 kg
Miljørisiko: Bruk av abakavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abakavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abakavir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F09
Emtricitabin
 
PNEC: 610 μg/liter
Salgsvekt: 237,5649 kg
Miljørisiko: Bruk av emtricitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Emtricitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Emtricitabin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A F11
Telbivudin
 
PNEC: 94,9 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av telbivudin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telbivudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telbivudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.01.2017) er utarbeidet av Novartis.
 J05A F13
Tenofoviralafenamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 7,78935 kg
Miljørisiko: Bruk av tenofoviralafenamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tenofoviralafenamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tenofoviralafenamid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
J05A G
Ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere
 J05A G01
Nevirapin
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 11,7776 kg
Miljørisiko: Bruk av nevirapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nevirapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nevirapin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A G03
Efavirenz
 
PNEC: 2,6 μg/liter
Salgsvekt: 64,854 kg
Miljørisiko: Bruk av efavirenz gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Efavirenz har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Efavirenz er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2017) er utarbeidet av MSD.
 J05A G04
Etravirin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 2,28 kg
Miljørisiko: Bruk av etravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G05
Rilpivirin
 
PNEC: 2 μg/liter
Salgsvekt: 5,928 kg
Miljørisiko: Bruk av rilpivirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rilpivirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rilpivirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G06
Doravirin
 
PNEC: 38 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av doravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Doravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Doravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av MSD.
J05A H
Neuraminidasehemmere
 J05A H01
Zanamivir
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zanamivir kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zanamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zanamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A H02
Oseltamivir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 5,2572 kg
Miljørisiko: Bruk av oseltamivir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Oseltamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Oseltamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.04.2019) er utarbeidet av Roche.
J05A P
Antivirale midler til behandling av HCV-infeksjoner
 J05A P01
Ribavirin
 
PNEC: 6,9 μg/liter
Salgsvekt: 2,7928 kg
Miljørisiko: Bruk av ribavirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ribavirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ribavirin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 J05A P05
Simeprevir
 
PNEC: 0,108 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av simeprevir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Simeprevir har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Simeprevir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J05A P07
Daklatasvir
 
PNEC: 72 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av daklatasvir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Daklatasvir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Daklatasvir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
J05A X
Andre antivirale midler
 J05A X07
Enfuvirtide
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2019) er utarbeidet av Roche.
 J05A X08
Raltegravir
 
PNEC: 380 μg/liter
Salgsvekt: 132,83916 kg
Miljørisiko: Bruk av raltegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Raltegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Raltegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.05.2020) er utarbeidet av MSD.
 J05A X09
Maraviroc
 
PNEC: 920 μg/liter
Salgsvekt: 0,738 kg
Miljørisiko: Bruk av maraviroc gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Maraviroc har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Maraviroc er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.01.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A X12
Dolutegravir
 
PNEC: 9,5 μg/liter
Salgsvekt: 25,11435 kg
Miljørisiko: Bruk av dolutegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dolutegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dolutegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A X18
Letermovir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av letermovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letermovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letermovir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av MSD.