Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J01X A
Glykopeptidantibakterielle midler
 J01X A01
Vankomycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vankomycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Vankomycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vankomycin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J01X A02
Teikoplanin
 
PNEC: 0,236 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av teikoplanin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Teikoplanin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Teikoplanin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
J01X B
Polymyksiner
 J01X B01
Kolistin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.05.2020) er utarbeidet av Teva.
J01X C
Steroidantibakterielle midler
 J01X C01
Fusidinsyre
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fusidinsyre kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fusidinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fusidinsyre er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 04.02.2020) er utarbeidet av Abcur.
J01X E
Nitrofuranderivater
 J01X E01
Nitrofurantoin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitrofurantoin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitrofurantoin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitrofurantoin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Meda.
J01X X
Andre antibakterielle midler
 J01X X08
Linezolid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av linezolid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av linezolid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at linezolid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
 J01X X09
Daptomycin
 
PNEC: 510 μg/liter
Salgsvekt: 0,543 kg
Miljørisiko: Bruk av daptomycin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Daptomycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Daptomycin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.03.2020) er utarbeidet av MSD.
 J01X X11
Tedizolid
 
PNEC: 3 μg/liter
Salgsvekt: 0,2088 kg
Miljørisiko: Bruk av tedizolid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tedizolid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tedizolid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2018) er utarbeidet av MSD.