Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J01D C
Andregenerasjons cefalosporiner
 J01D C02
Cefuroksim
 
PNEC: 76 μg/liter
Salgsvekt: 149,49075 kg
Miljørisiko: Bruk av cefuroksim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cefuroksim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cefuroksim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J01D D
Tredjegenerasjons cefalosporiner
 J01D D01
Cefotaksim
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cefotaksim kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cefotaksim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cefotaksim er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.09.2019) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J01D D02
Ceftazidim
 
PNEC: 1,3 μg/liter
Salgsvekt: 61,41 kg
Miljørisiko: Bruk av ceftazidim gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ceftazidim har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ceftazidim er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J01D D04
Ceftriakson
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 88,695 kg
Miljørisiko: Bruk av ceftriakson gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ceftriakson har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ceftriakson er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Roche.
J01D H
Karbapenemer
 J01D H03
Ertapenem
 
PNEC: 13 μg/liter
Salgsvekt: 4,603 kg
Miljørisiko: Bruk av ertapenem gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ertapenem har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ertapenem er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.