Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
 J01C A01
Ampicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ampicillin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ampicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ampicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.04.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01C A04
Amoksicillin
 
PNEC: 0,078 μg/liter
Salgsvekt: 3 464,21415 kg
Miljørisiko: Bruk av amoksicillin gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Amoksicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Amoksicillin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 J01C A12
Piperacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piperacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av piperacillin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piperacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
 J01C E01
Benzylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av benzylpenicillin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Benzylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Benzylpenicillin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.05.2020) er utarbeidet av Meda.
 J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenoksymetylpenicillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenoksymetylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenoksymetylpenicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
 J01C F02
Kloksacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kloksacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kloksacillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kloksacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01C F05
Flukloksacillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukloksacillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Flukloksacillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukloksacillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2019) er utarbeidet av Meda.
J01C G
Betalaktamasehemmere
 J01C G02
Tazobaktam
 
PNEC: 44 μg/liter
Salgsvekt: 185,1475 kg
Miljørisiko: Bruk av tazobaktam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tazobaktam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tazobaktam brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.07.2020) er utarbeidet av MSD.