Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J01A A
Tetrasykliner
 J01A A07
Tetrasyklin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrasyklin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrasyklin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tetrasyklin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Meda.
 J01A A12
Tigesyklin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tigesyklin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tigesyklin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tigesyklin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.