Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


H05B X
Øvrige antiparathyreoideamidler
 H05B X01
Cinacalcet
 
PNEC: 0,5 μg/liter
Salgsvekt: 10,646647 kg
Miljørisiko: Bruk av cinacalcet gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cinacalcet har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cinacalcet er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Amgen.
 H05B X02
Parikalsitol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av parikalsitol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Parikalsitol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at parikalsitol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2018) er utarbeidet av AbbVie.
 H05B X04
Etelkalsetid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.02.2018) er utarbeidet av Amgen.