Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


H03A A
Thyreoideahormoner
 H03A A01
Levotyroksinnatrium
 
PNEC: 497 μg/liter
Salgsvekt: 7,775856 kg
Miljørisiko: Bruk av levotyroksinnatrium gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levotyroksinnatrium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levotyroksinnatrium er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 H03A A02
Liotyroninnatrium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av liotyroninnatrium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Liotyroninnatrium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at liotyroninnatrium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.