Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

G
UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
G02
Andre gynekologiske midler
G02A
Uteruskontraherende midler
 G02A B01
Metylergometrin
 
PNEC: 39,1 μg/liter
Salgsvekt: 0,000672 kg
Miljørisiko: Bruk av metylergometrin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metylergometrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metylergometrin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2017) er utarbeidet av Novartis.
G02A D
Prostaglandiner
 G02A D02
Dinoproston
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av dinoproston kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av dinoproston kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at dinoproston er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2018) er utarbeidet av Ferring.
 G02A D03
Gemeprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gemeprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av gemeprost kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gemeprost er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
G02C
Andre gynekologiske preparater
G02C B
Prolaktinhemmende midler
 G02C B01
Bromokriptin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bromokriptin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromokriptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromokriptin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Meda.
 G02C B04
Kvinagolid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kvinagolid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kvinagolid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kvinagolid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2018) er utarbeidet av Ferring.
G02C X
Andre gynekologiske preparater
 G02C X01
Atosiban
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atosiban kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atosiban kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atosiban er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2018) er utarbeidet av Ferring.
G03
Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03A
Antikonseptiva, hormoner, systemiske
G03A C
Progestogener
 G03A C01
Noretisteron
 
PNEC: 0,0005 μg/liter
Salgsvekt: 15,308448 kg
Miljørisiko: Bruk av noretisteron gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Noretisteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Noretisteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
 G03A C02
Lynestrenol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lynestrenol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Lynestrenol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lynestrenol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2016) er utarbeidet av MSD.
 G03A C08
Etonogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,700651 kg
Miljørisiko: Bruk av etonogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etonogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etonogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03A C09
Desogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,712961 kg
Miljørisiko: Bruk av desogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03A C10
Drospirenon
 
PNEC: 0,023 μg/liter
Salgsvekt: 27,947376 kg
Miljørisiko: Bruk av drospirenon gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Drospirenon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Drospirenon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03A D
Nødprevensjon
 G03A D01
Levonorgestrel
 
PNEC: 0,00001 μg/liter
Salgsvekt: 419,276807 kg
Miljørisiko: Bruk av levonorgestrel gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levonorgestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levonorgestrel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Bayer.
G03B
Androgener
G03B A
3-oksoandrosten (4) derivater
 G03B A03
Testosteron
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av testosteron kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Testosteron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Testosteron brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.06.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03C
Østrogener
G03C A
Naturlige og halvsyntetiske østrogener, usammensatte preparater
 G03C A01
Etinyløstradiol
 
PNEC: 0,00003 μg/liter
Salgsvekt: 84,643641 kg
Miljørisiko: Bruk av etinyløstradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etinyløstradiol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etinyløstradiol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
 G03C A03
Østradiol
 
PNEC: 0,00029 μg/liter
Salgsvekt: 20,536624 kg
Miljørisiko: Bruk av østradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Østradiol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Østradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03C X
Andre østrogener
 G03C X01
Tibolon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tibolon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tibolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tibolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av MSD.
G03D
Progestogener
G03D B
Pregnadienderivater
 G03D B04
Nomegestrol
 
PNEC: 0,13 μg/liter
Salgsvekt: 0,573143 kg
Miljørisiko: Bruk av nomegestrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nomegestrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nomegestrol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03D B08
Dienogest
 
PNEC: 0,0044 μg/liter
Salgsvekt: 0,958637 kg
Miljørisiko: Bruk av dienogest gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dienogest har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dienogest er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03G
Gonadotropiner og andre ovulasjonsstimulerende midler
G03G A
Gonadotropiner
 G03G A01
Koriongonadotropin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03G A05
Follitropin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.02.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A06
Follitropin beta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.01.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03G A07
Lutropin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.02.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A08
Koriongonadotropin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A09
Korifollitropin alfa
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av korifollitropin alfa kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av korifollitropin alfa kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at korifollitropin alfa er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av MSD.
 G03G A10
Follitropin delta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.03.2017) er utarbeidet av Ferring.
G03H
Antiandrogener
G03H A
Antiandrogener, usammensatte preparater
 G03H A01
Cyproteron
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cyproteron kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cyproteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cyproteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03X
Andre kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03X B
Progesteronreseptormodulatorer
 G03X B01
Mifepriston
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mifepriston kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mifepriston har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mifepriston er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Nordic Drugs.
 G03X B02
Ulipristal
 
PNEC: 0,47 μg/liter
Salgsvekt: 2,58631 kg
Miljørisiko: Bruk av ulipristal gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ulipristal har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ulipristal brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 06.03.2018) er utarbeidet av Gedeon Richter.
G04
Urologika
G04B
Urologika
G04B D
Midler mot hyppig vannlating og inkontinens
 G04B D04
Oksybutynin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksybutynin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybutynin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybutynin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
G04B E
Midler mot erektil dysfunksjon
 G04B E01
Alprostadil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alprostadil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alprostadil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alprostadil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.08.2018) er utarbeidet av Ferring.
 G04B E02
Papaverin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av papaverin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Papaverin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at papaverin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
 G04B E08
Tadalafil
 
PNEC: 48 μg/liter
Salgsvekt: 31,20895 kg
Miljørisiko: Bruk av tadalafil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tadalafil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tadalafil brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.06.2017) er utarbeidet av Lilly.
G04C
Midler mot benign prostatahyperplasi
G04C A
Alfablokkere
 G04C A01
Alfuzosin
 
PNEC: 52,7 μg/liter
Salgsvekt: 0,0391 kg
Miljørisiko: Bruk av alfuzosin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alfuzosin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alfuzosin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
G04C B
Testosteron-5-alfareduktasehemmer
 G04C B01
Finasterid
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 24,178084 kg
Miljørisiko: Bruk av finasterid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Finasterid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Finasterid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 G04C B02
Dutasterid
 
PNEC: 0,42 μg/liter
Salgsvekt: 3,867075 kg
Miljørisiko: Bruk av dutasterid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dutasterid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dutasterid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.04.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.