Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

G
UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
G02
Andre gynekologiske midler
G02A
Uteruskontraherende midler
 G02A B01
Metylergometrin
 
PNEC: 39,1 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisko: Bruk av metylergometrin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metylergometrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metylergometrin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2017) er utarbeidet av Novartis.
G02A D
Prostaglandiner
 G02A D02
Dinoproston
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av dinoproston kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av dinoproston kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at dinoproston er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.08.2015) er utarbeidet av Ferring Legemidler AS.
 G02A D03
Gemeprost
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av gemeprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av gemeprost kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gemeprost er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 G02A D04
Karboprost
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av karboprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av karboprost kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karboprost er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Pfizer.
G02C
Andre gynekologiske preparater
G02C B
Prolaktinhemmende midler
 G02C B01
Bromokriptin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av bromokriptin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromokriptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromokriptin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Meda.
 G02C B04
Kvinagolid
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av kvinagolid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kvinagolid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kvinagolid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.08.2015) er utarbeidet av Ferring Legemidler AS.
G02C X
Andre gynekologiske preparater
 G02C X01
Atosiban
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av atosiban kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atosiban kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atosiban er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.08.2015) er utarbeidet av Ferring Pharmaceuticals A/S.
G03
Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03A
Antikonseptiva, hormoner, systemiske
G03A C
Progestogener
 G03A C01
Noretisteron
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av noretisteron kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noretisteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Noretisteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2016) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 G03A C02
Lynestrenol
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av lynestrenol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Lynestrenol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lynestrenol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2016) er utarbeidet av MSD.
 G03A C06
Medroksyprogesteron
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av medroksyprogesteron kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av medroksyprogesteron kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at medroksyprogesteron er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2015) er utarbeidet av Pfizer.
 G03A C08
Etonogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 3,41 kg
Miljørisko: Bruk av etonogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etonogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etonogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
G03A D
Nødprevensjon
 G03A D01
Levonorgestrel
 
PNEC: 0,00001 μg/liter
Salgsvekt: 8,07 kg
Miljørisko: Bruk av levonorgestrel gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levonorgestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levonorgestrel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.06.2015) er utarbeidet av Bayer AB.
G03B
Androgener
G03B A
3-oksoandrosten (4) derivater
 G03B A03
Testosteron
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av testosteron kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Testosteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Testosteron brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2015) er utarbeidet av Bayer AB.
G03C
Østrogener
G03C A
Naturlige og halvsyntetiske østrogener, usammensatte preparater
 G03C A01
Etinyløstradiol
 
PNEC: 0,0001 μg/liter
Salgsvekt: 2,06 kg
Miljørisko: Bruk av etinyløstradiol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etinyløstradiol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etinyløstradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03C A03
Østradiol
 
PNEC: 0,00023 μg/liter
Salgsvekt: 19,61 kg
Miljørisko: Bruk av østradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Østradiol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Østradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2016) er utarbeidet av Novo Nordisk.
G03D
Progestogener
G03D B
Pregnadienderivater
 G03D B04
Nomegestrol
 
PNEC: 0,13 μg/liter
Salgsvekt: 0,5816 kg
Miljørisko: Bruk av nomegestrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nomegestrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nomegestrol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
G03G
Gonadotropiner og andre ovulasjonsstimulerende midler
G03G A
Gonadotropiner
 G03G A01
Koriongonadotropin
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03G A05
Follitropin alfa
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.02.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A06
Follitropin beta
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.01.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03G A07
Lutropin alfa
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.02.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A08
Koriongonadotropin alfa
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2017) er utarbeidet av Merck.
 G03G A09
Korifollitropin alfa
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av korifollitropin alfa kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av korifollitropin alfa kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at korifollitropin alfa er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.12.2016) er utarbeidet av MSD.
 G03G A10
Follitropin delta
 
Miljørisko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.03.2017) er utarbeidet av Ferring.
G03H
Antiandrogener
G03H A
Antiandrogener, usammensatte preparater
 G03H A01
Cyproteron
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av cyproteron kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cyproteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cyproteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.07.2015) er utarbeidet av Bayer AB.
G03X
Andre kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03X B
Progesteronreseptormodulatorer
 G03X B01
Mifepriston
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av mifepriston kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mifepriston har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mifepriston er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.11.2014) er utarbeidet av Nordic Drugs.
 G03X B02
Ulipristal
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av ulipristal kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ulipristal har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ulipristal er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2017) er utarbeidet av Gedeon Richter.
G04
Urologika
G04B
Urologika
G04B D
Midler mot hyppig vannlating og inkontinens
 G04B D04
Oksybutynin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av oksybutynin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybutynin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybutynin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
G04B E
Midler mot erektil dysfunksjon
 G04B E02
Papaverin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av papaverin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Papaverin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at papaverin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2016) er utarbeidet av Meda.
G04C
Midler mot benign prostatahyperplasi
G04C A
Alfablokkere
 G04C A01
Alfuzosin
 
PNEC: 52,7 μg/liter
Salgsvekt: 0,04272 kg
Miljørisko: Bruk av alfuzosin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alfuzosin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alfuzosin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.02.2014) er utarbeidet av sanofi-aventis.
G04C B
Testosteron-5-alfareduktasehemmer
 G04C B01
Finasterid
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 24,58504 kg
Miljørisko: Bruk av finasterid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Finasterid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Finasterid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 14.10.2014) er utarbeidet av MSD.
 G04C B02
Dutasterid
 
PNEC: 0,42 μg/liter
Salgsvekt: 3,505 kg
Miljørisko: Bruk av dutasterid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dutasterid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dutasterid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.04.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.