Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


G03C A
Naturlige og halvsyntetiske østrogener, usammensatte preparater
 G03C A01
Etinyløstradiol
 
PNEC: 0,00003 μg/liter
Salgsvekt: 2,498969 kg
Miljørisiko: Bruk av etinyløstradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etinyløstradiol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etinyløstradiol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
 G03C A03
Østradiol
 
PNEC: 0,00029 μg/liter
Salgsvekt: 21,663343 kg
Miljørisiko: Bruk av østradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Østradiol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Østradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03C X
Andre østrogener
 G03C X01
Tibolon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tibolon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tibolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tibolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av MSD.