Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


G03A C
Progestogener
 G03A C01
Noretisteron
 
PNEC: 0,0005 μg/liter
Salgsvekt: 13,752593 kg
Miljørisiko: Bruk av noretisteron gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Noretisteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Noretisteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
 G03A C02
Lynestrenol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lynestrenol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Lynestrenol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lynestrenol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2019) er utarbeidet av MSD.
 G03A C08
Etonogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,540986 kg
Miljørisiko: Bruk av etonogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etonogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etonogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av MSD.
 G03A C09
Desogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,725046 kg
Miljørisiko: Bruk av desogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av MSD.
 G03A C10
Drospirenon
 
PNEC: 0,023 μg/liter
Salgsvekt: 24,562944 kg
Miljørisiko: Bruk av drospirenon gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Drospirenon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Drospirenon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
G03A D
Nødprevensjon
 G03A D01
Levonorgestrel
 
PNEC: 0,00001 μg/liter
Salgsvekt: 8,352733 kg
Miljørisiko: Bruk av levonorgestrel gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levonorgestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levonorgestrel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Bayer.