Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

D
DERMATOLOGISKE MIDLER
D01
Fungicider til dermatologisk bruk
D01A
Fungicider til topikal bruk
D01A C
Imidazol- og triazolderivater
 D01A C02
Mikonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 107,336249 kg
Miljørisiko: Bruk av mikonazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mikonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mikonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2016) er utarbeidet av McNeil.
 D01A C03
Ekonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 19,2921 kg
Miljørisiko: Bruk av ekonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ekonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ekonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.09.2016) er utarbeidet av Janssen.
D01A E
Andre fungicider til utvortes bruk
 D01A E12
Salisylsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 41,197168 kg
Miljørisiko: Bruk av salisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 D01A E15
Terbinafin
 
PNEC: 0,053 μg/liter
Salgsvekt: 638,187486 kg
Miljørisiko: Bruk av terbinafin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbinafin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbinafin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
D04
Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika
D04A
Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika
D04A B
Anestetika til dermatologisk bruk
 D04A B02
Cinkokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cinkokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cinkokain har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cinkokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
D05
Antipsoriasismidler
D05A
Antipsoriasismidler til lokal bruk
D05A X
Andre antipsoriasismidler til lokal bruk
 D05A X02
Kalsipotriol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kalsipotriol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kalsipotriol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kalsipotriol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.07.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
D05B
Antipsoriasismidler til systemisk bruk
D05B B
Retinoider til behandling av psoriasis
 D05B B02
Acitretin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acitretin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av acitretin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acitretin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
D06
Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske
D06A
Antibiotika til topikal bruk
D06A X
Diverse antibiotika til topikal bruk
 D06A X09
Mupirocin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mupirocin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mupirocin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mupirocin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.12.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 D06A X13
Retapamulin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av retapamulin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Retapamulin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Retapamulin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D06B
Kjemoterapeutika til topikal bruk
D06B B
Antivirale midler
 D06B B04
Podofyllotoksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av podofyllotoksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Podofyllotoksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at podofyllotoksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 D06B B10
Imikvimod
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av imikvimod kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Imikvimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at imikvimod er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
D07
Kortikosteroider til dermatologisk bruk
D07A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
D07A A
Kortikosteroider, milde (gruppe I)
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2017) er utarbeidet av McNeil.
D07A B
Kortikosteroider, middels sterke (gruppe II)
 D07A B01
Klobetason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klobetason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klobetason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D07A D
Kortikosteroider, ekstra sterke (gruppe IV)
 D07A D01
Klobetasol
 
PNEC: 0,75 μg/liter
Salgsvekt: 5,139073 kg
Miljørisiko: Bruk av klobetasol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klobetasol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetasol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D11
Andre dermatologiske midler
D11A
Andre dermatologiske midler
D11A C
Medisinske sjampoer
 D11A C03
Selenforbindelser
 
PNEC: 0,0547 μg/liter
Salgsvekt: 54,6255 kg
Miljørisiko: Bruk av selenforbindelser gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Selenforbindelser har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at selenforbindelser er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
D11A H
Midler mot dermatitt, ekskl. kortikosteroider
 D11A H05
Dupilumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.