Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

D
DERMATOLOGISKE MIDLER
D01
Antimykotika til dermatologisk bruk
D01A
Antimykotika til topikal bruk
D01A C
Imidazol- og triazolderivater
 D01A C02
Mikonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 118,037088 kg
Miljørisiko: Bruk av mikonazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mikonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mikonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2016) er utarbeidet av McNeil.
 D01A C03
Ekonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 22,8342 kg
Miljørisiko: Bruk av ekonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ekonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ekonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Janssen.
D01A E
Andre antimykotika til topikal bruk
 D01A E12
Salisylsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 4,786364 kg
Miljørisiko: Bruk av salisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 D01A E14
Ciklopiroks
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ciklopiroks kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ciklopiroks har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ciklopiroks er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2019) er utarbeidet av Almirall.
 D01A E15
Terbinafin
 
PNEC: 0,053 μg/liter
Salgsvekt: 610,344599 kg
Miljørisiko: Bruk av terbinafin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbinafin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbinafin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Novartis.
D04
Kløestillende midler, inkl. antihistaminer, anestetika etc.
D04A
Kløestillende midler, inkl. antihistaminer, anestetika etc.
D04A B
Anestetika til dermatologisk bruk
 D04A B02
Cinkokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cinkokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cinkokain har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cinkokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
D05
Antipsoriasismidler
D05A
Antipsoriasismidler til lokal bruk
D05A X
Andre antipsoriasismidler til lokal bruk
 D05A X02
Kalsipotriol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kalsipotriol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kalsipotriol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kalsipotriol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.07.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
D05B
Antipsoriasismidler til systemisk bruk
D05B B
Retinoider til behandling av psoriasis
 D05B B02
Acitretin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acitretin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av acitretin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acitretin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
D06
Antibiotika og kjemoterapeutika til dermatologisk bruk
D06A
Antibiotika til topikal bruk
D06A X
Andre antibiotika til topikal bruk
 D06A X09
Mupirocin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mupirocin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mupirocin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mupirocin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.12.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 D06A X13
Retapamulin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av retapamulin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Retapamulin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Retapamulin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D06B
Kjemoterapeutika til topikal bruk
D06B B
Antivirale midler
 D06B B04
Podofyllotoksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av podofyllotoksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Podofyllotoksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at podofyllotoksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 D06B B10
Imikvimod
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av imikvimod kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Imikvimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at imikvimod er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
D07
Kortikosteroider til dermatologisk bruk
D07A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
D07A A
Kortikosteroider, milde (gruppe I)
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
D07A B
Kortikosteroider, middels sterke (gruppe II)
 D07A B01
Klobetason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klobetason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klobetason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D07A D
Kortikosteroider, ekstra sterke (gruppe IV)
 D07A D01
Klobetasol
 
PNEC: 0,75 μg/liter
Salgsvekt: 4,728835 kg
Miljørisiko: Bruk av klobetasol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klobetasol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetasol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.12.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D11
Andre dermatologiske midler
D11A
Andre dermatologiske midler
D11A C
Medisinske sjampoer
 D11A C03
Selenforbindelser
 
PNEC: 0,0547 μg/liter
Salgsvekt: 71,9785 kg
Miljørisiko: Bruk av selenforbindelser gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Selenforbindelser har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at selenforbindelser er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
D11A H
Midler mot dermatitt, unntatt kortikosteroider
 D11A H05
Dupilumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
D11A X
Diverse dermatologiske midler
 D11A X16
Eflornitin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av eflornitin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Eflornitin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at eflornitin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2019) er utarbeidet av Almirall.