Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


D07A A
Kortikosteroider, milde (gruppe I)
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
D07A B
Kortikosteroider, middels sterke (gruppe II)
 D07A B01
Klobetason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klobetason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klobetason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
D07A D
Kortikosteroider, ekstra sterke (gruppe IV)
 D07A D01
Klobetasol
 
PNEC: 0,75 μg/liter
Salgsvekt: 4,728835 kg
Miljørisiko: Bruk av klobetasol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klobetasol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klobetasol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.12.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.