Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


D01A C
Imidazol- og triazolderivater
 D01A C02
Mikonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 128,265305 kg
Miljørisiko: Bruk av mikonazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mikonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mikonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2016) er utarbeidet av McNeil.
 D01A C03
Ekonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 17,2899 kg
Miljørisiko: Bruk av ekonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av ekonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ekonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Janssen.
D01A E
Andre antimykotika til topikal bruk
 D01A E12
Salisylsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 6,992036 kg
Miljørisiko: Bruk av salisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 D01A E14
Ciklopiroks
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ciklopiroks kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ciklopiroks har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ciklopiroks er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2019) er utarbeidet av Almirall.
 D01A E15
Terbinafin
 
PNEC: 0,053 μg/liter
Salgsvekt: 627,501413 kg
Miljørisiko: Bruk av terbinafin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbinafin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbinafin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Novartis.