Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

C
HJERTE OG KRETSLØP
C01
Hjerteterapi
C01A
Hjerteglykosider
C01A A
Digitalisglykosider
 C01A A05
Digoksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av digoksin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Digoksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at digoksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.09.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
C01B
Antiarytmika, klasse I og III
C01B A
Antiarytmika, klasse Ia
 C01B A03
Disopyramid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av disopyramid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Disopyramid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at disopyramid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01B D
Antiarytmika, klasse III
 C01B D01
Amiodaron
 
PNEC: 0,24 μg/liter
Salgsvekt: 315,345 kg
Miljørisiko: Bruk av amiodaron gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Amiodaron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Amiodaron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C01B D07
Dronedaron
 
PNEC: 0,4 μg/liter
Salgsvekt: 593,6544 kg
Miljørisiko: Bruk av dronedaron gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dronedaron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dronedaron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01C
Hjertestimulerende midler, ekskl. hjerteglykosider
C01C A
Adrenerge og dopaminerge midler
 C01C A01
Etilefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etilefrin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av etilefrin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Etilefrin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.10.2016) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 C01C A24
Adrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av adrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Adrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at adrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.02.2016) er utarbeidet av Meda.
 C01C A26
Efedrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av efedrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Efedrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at efedrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2017) er utarbeidet av Meda.
C01C E
Fosfodiesterasehemmere
 C01C E02
Milrinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av milrinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Milrinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Milrinon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01C X
Andre hjertestimulerende midler
 C01C X08
Levosimendan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levosimendan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levosimendan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levosimendan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2017) er utarbeidet av Orion Pharma.
C01D
Kardilaterende midler ved hjertesykdommer
C01D A
Nitrater
 C01D A02
Glyseroltrinitrat
 
PNEC: 0,4 μg/liter
Salgsvekt: 13,424036 kg
Miljørisiko: Bruk av glyseroltrinitrat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glyseroltrinitrat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glyseroltrinitrat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.12.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C01D A14
Isosorbidmononitrat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av isosorbidmononitrat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Isosorbidmononitrat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at isosorbidmononitrat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.02.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
C01E
Andre midler for hjerteterapi
C01E B
Andre midler for hjerteterapi
 C01E B10
Adenosin
 
Miljørisiko: Bruk av adenosin gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.11.2016) er utarbeidet av Life Medical.
C02
Antihypertensiver
C02K
Andre antihypertensiver
C02K X
Andre antihypertensiver
 C02K X02
Ambrisentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ambrisentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ambrisentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ambrisentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 C02K X04
Macitentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av macitentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Macitentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at macitentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 25.09.2017) er utarbeidet av Actelion Pharmaceuticals.
 C02K X05
Riociguat
 
PNEC: 0,3 μg/liter
Salgsvekt: 0,052815 kg
Miljørisiko: Bruk av riociguat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Riociguat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Riociguat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av MSD.
C03
Diuretika
C03A
Low-ceiling diuretika, tiazider
C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
 C03A A03
Hydroklortiazid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1 178,001213 kg
Miljørisiko: Bruk av hydroklortiazid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Hydroklortiazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Hydroklortiazid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
C03C
High-ceiling diuretika
C03C A
Sulfonamider, usammensatte preparater
 C03C A01
Furosemid
 
PNEC: 142 μg/liter
Salgsvekt: 829,03306 kg
Miljørisiko: Bruk av furosemid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Furosemid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Furosemid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 C03C A02
Bumetanid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bumetanid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bumetanid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bumetanid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
C03D
Kaliumsparende midler
C03D A
Aldosteronantagonister
 C03D A01
Spironolakton
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av spironolakton kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Spironolakton har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at spironolakton er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 C03D B01
Amilorid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av amilorid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Amilorid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at amilorid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.07.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
C03X
Andre diuretika
C03X A
Vasopressinantagonister
 C03X A01
Tolvaptan
 
PNEC: 20 μg/liter
Salgsvekt: 2,399655 kg
Miljørisiko: Bruk av tolvaptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tolvaptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tolvaptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2018) er utarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia.
C07
Betablokkere
C07A
Betablokkere
C07A A
Betablokkere, ikke-selektive
 C07A A05
Propranolol
 
PNEC: 0,23 μg/liter
Salgsvekt: 252,15804 kg
Miljørisiko: Bruk av propranolol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Propranolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Propranolol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.10.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
C07A B
Betablokkere, selektive
 C07A B02
Metoprolol
 
PNEC: 7,3 μg/liter
Salgsvekt: 6 787,537607 kg
Miljørisiko: Bruk av metoprolol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metoprolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metoprolol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C07A B03
Atenolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atenolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atenolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atenolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
C08
Kalsiumantagonister
C08C
Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning
C08C A
Dihydropyridinderivater
 C08C A02
Felodipin
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 32,642242 kg
Miljørisiko: Bruk av felodipin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Felodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Felodipin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.04.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C08C A05
Nifedipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nifedipin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nifedipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nifedipin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
 C08C A06
Nimodipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nimodipin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nimodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nimodipin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
C09
Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C09A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
C09A A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
 C09A A01
Kaptopril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kaptopril kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kaptopril kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kaptopril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
 C09A A02
Enalapril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av enalapril kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Enalapril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at enalapril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 C09A A03
Lisinopril
 
PNEC: 120 μg/liter
Salgsvekt: 136,544472 kg
Miljørisiko: Bruk av lisinopril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lisinopril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lisinopril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09A A05
Ramipril
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 141,90694 kg
Miljørisiko: Bruk av ramipril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ramipril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ramipril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
C09C
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
C09C A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
 C09C A01
Losartan
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2 810,357227 kg
Miljørisiko: Bruk av losartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Losartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Losartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 C09C A03
Valsartan
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 6 047,940591 kg
Miljørisiko: Bruk av valsartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valsartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valsartan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 31.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C09C A04
Irbesartan
 
PNEC: 704 μg/liter
Salgsvekt: 2 967,449493 kg
Miljørisiko: Bruk av irbesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Irbesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Irbesartan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C09C A06
Kandesartan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 883,583073 kg
Miljørisiko: Bruk av kandesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kandesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kandesartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.03.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09C A07
Telmisartan
 
PNEC: 49 μg/liter
Salgsvekt: 190,156591 kg
Miljørisiko: Bruk av telmisartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telmisartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telmisartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
C10
Lipidmodifiserende midler
C10A
Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater
C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
 C10A A01
Simvastatin
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 1 836,597157 kg
Miljørisiko: Bruk av simvastatin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Simvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Simvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2016) er utarbeidet av MSD.
 C10A A04
Fluvastatin
 
PNEC: 19 μg/liter
Salgsvekt: 133,764355 kg
Miljørisiko: Bruk av fluvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Fluvastatin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C10A A05
Atorvastatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atorvastatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atorvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atorvastatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2017) er utarbeidet av Actavis.
 C10A A07
Rosuvastatin
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 142,037702 kg
Miljørisiko: Bruk av rosuvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rosuvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rosuvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 30.05.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C10A B02
Bezafibrat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bezafibrat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av bezafibrat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bezafibrat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
 C10A C04
Colesevelam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av colesevelam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Colesevelam har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at colesevelam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C10A X
Andre lipidmodifiserende midler
 C10A X09
Ezetimib
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 188,258034 kg
Miljørisiko: Bruk av ezetimib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ezetimib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ezetimib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 C10A X13
Evolokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2016) er utarbeidet av Amgen.
 C10A X14
Alirokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.