Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

C
HJERTE OG KRETSLØP
C01
Hjerteterapi
C01A
Hjerteglykosider
C01A A
Digitalisglykosider
 C01A A05
Digoksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av digoksin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Digoksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at digoksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.09.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
C01B
Antiarytmika, klasse I og III
C01B A
Antiarytmika, klasse Ia
 C01B A03
Disopyramid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av disopyramid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Disopyramid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at disopyramid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01B D
Antiarytmika, klasse III
 C01B D01
Amiodaron
 
PNEC: 0,24 μg/liter
Salgsvekt: 336,58098 kg
Miljørisiko: Bruk av amiodaron gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Amiodaron har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Amiodaron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C01B D07
Dronedaron
 
PNEC: 0,4 μg/liter
Salgsvekt: 732,8348 kg
Miljørisiko: Bruk av dronedaron gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dronedaron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dronedaron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01C
Hjertestimulerende midler, unntatt hjerteglykosider
C01C A
Adrenerge og dopaminerge midler
 C01C A01
Etilefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etilefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etilefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etilefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C01C A03
Noradrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av noradrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noradrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at noradrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
 C01C A06
Fenylefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenylefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenylefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenylefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
 C01C A24
Adrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av adrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Adrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at adrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Meda.
 C01C A26
Efedrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av efedrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Efedrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at efedrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
C01C E
Fosfodiesterasehemmere
 C01C E02
Milrinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av milrinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Milrinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Milrinon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01C X
Andre hjertestimulerende midler
 C01C X08
Levosimendan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levosimendan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levosimendan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levosimendan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2017) er utarbeidet av Orion Pharma.
C01D
Kardilaterende midler ved hjertesykdommer
C01D A
Nitrater
 C01D A02
Glyseroltrinitrat
 
PNEC: 0,4 μg/liter
Salgsvekt: 12,884775 kg
Miljørisiko: Bruk av glyseroltrinitrat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glyseroltrinitrat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glyseroltrinitrat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.12.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C01D A14
Isosorbidmononitrat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av isosorbidmononitrat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Isosorbidmononitrat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at isosorbidmononitrat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.03.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
C01E
Andre midler for hjerteterapi
C01E B
Andre midler for hjerteterapi
 C01E B10
Adenosin
 
Miljørisiko: Bruk av adenosin gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Life Medical.
C02
Antihypertensiver
C02K
Andre antihypertensiver
C02K X
Andre antihypertensiver
 C02K X01
Bosentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bosentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bosentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bosentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 C02K X02
Ambrisentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ambrisentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ambrisentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ambrisentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 C02K X04
Macitentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av macitentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Macitentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at macitentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 C02K X05
Riociguat
 
PNEC: 0,3 μg/liter
Salgsvekt: 0,058695 kg
Miljørisiko: Bruk av riociguat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Riociguat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Riociguat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av MSD.
C03
Diuretika
C03A
Low-ceiling diuretika, tiazider
C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
 C03A A03
Hydroklortiazid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1 128,415445 kg
Miljørisiko: Bruk av hydroklortiazid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Hydroklortiazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Hydroklortiazid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
C03B
Low-ceiling diuretika, ekskl. tiazider
C03B A
Sulfonamider
 C03B A08
Metolazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metolazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metolazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metolazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
C03C
High-ceiling diuretika
C03C A
Sulfonamider, usammensatte preparater
 C03C A01
Furosemid
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 866,49512 kg
Miljørisiko: Bruk av furosemid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Furosemid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at furosemid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C03C A02
Bumetanid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bumetanid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bumetanid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bumetanid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
C03D
Kaliumsparende midler
C03D A
Aldosteronantagonister
 C03D A01
Spironolakton
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av spironolakton kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Spironolakton har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at spironolakton er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 C03D B01
Amilorid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av amilorid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Amilorid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at amilorid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
C03X
Andre diuretika
C03X A
Vasopressinantagonister
 C03X A01
Tolvaptan
 
PNEC: 20 μg/liter
Salgsvekt: 3,18408 kg
Miljørisiko: Bruk av tolvaptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tolvaptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tolvaptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2018) er utarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia.
C07
Betablokkere
C07A
Betablokkere
C07A A
Betablokkere, ikke-selektive
 C07A A05
Propranolol
 
PNEC: 0,23 μg/liter
Salgsvekt: 259,49773 kg
Miljørisiko: Bruk av propranolol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Propranolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Propranolol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
C07A B
Betablokkere, selektive
 C07A B02
Metoprolol
 
PNEC: 7,3 μg/liter
Salgsvekt: 6 824,816148 kg
Miljørisiko: Bruk av metoprolol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metoprolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metoprolol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C07A B03
Atenolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atenolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atenolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atenolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
C08
Kalsiumantagonister
C08C
Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning
C08C A
Dihydropyridinderivater
 C08C A02
Felodipin
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 34,713796 kg
Miljørisiko: Bruk av felodipin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Felodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Felodipin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C08C A05
Nifedipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nifedipin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nifedipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nifedipin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
 C08C A06
Nimodipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nimodipin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nimodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nimodipin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
C09
Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C09A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
C09A A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
 C09A A01
Kaptopril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kaptopril kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kaptopril kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kaptopril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
 C09A A02
Enalapril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av enalapril kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Enalapril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at enalapril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 C09A A03
Lisinopril
 
PNEC: 120 μg/liter
Salgsvekt: 132,524697 kg
Miljørisiko: Bruk av lisinopril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lisinopril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lisinopril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09A A05
Ramipril
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 149,647997 kg
Miljørisiko: Bruk av ramipril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ramipril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ramipril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.06.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
C09C
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
C09C A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
 C09C A01
Losartan
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2 819,530184 kg
Miljørisiko: Bruk av losartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Losartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Losartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 C09C A03
Valsartan
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 6 719,192191 kg
Miljørisiko: Bruk av valsartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valsartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valsartan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 31.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C09C A04
Irbesartan
 
PNEC: 704 μg/liter
Salgsvekt: 2 867,583852 kg
Miljørisiko: Bruk av irbesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Irbesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Irbesartan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C09C A06
Kandesartan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 954,913549 kg
Miljørisiko: Bruk av kandesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kandesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kandesartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.12.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09C A07
Telmisartan
 
PNEC: 49 μg/liter
Salgsvekt: 187,416254 kg
Miljørisiko: Bruk av telmisartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telmisartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telmisartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
C10
Lipidmodifiserende midler
C10A
Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater
C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
 C10A A01
Simvastatin
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 1 690,02055 kg
Miljørisiko: Bruk av simvastatin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Simvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Simvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 C10A A04
Fluvastatin
 
PNEC: 19 μg/liter
Salgsvekt: 133,195563 kg
Miljørisiko: Bruk av fluvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Fluvastatin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C10A A05
Atorvastatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atorvastatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atorvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atorvastatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2017) er utarbeidet av Actavis.
 C10A A07
Rosuvastatin
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 173,041234 kg
Miljørisiko: Bruk av rosuvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rosuvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rosuvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.07.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C10A B02
Bezafibrat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bezafibrat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av bezafibrat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bezafibrat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
 C10A C04
Colesevelam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av colesevelam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Colesevelam har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at colesevelam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
C10A X
Andre lipidmodifiserende midler
 C10A X09
Ezetimib
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 211,231015 kg
Miljørisiko: Bruk av ezetimib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ezetimib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ezetimib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 C10A X13
Evolokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Amgen.
 C10A X14
Alirokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.