Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C09C A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
 C09C A01
Losartan
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2 835,673988 kg
Miljørisiko: Bruk av losartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Losartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Losartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.03.2020) er utarbeidet av MSD.
 C09C A03
Valsartan
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 7 125,087992 kg
Miljørisiko: Bruk av valsartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valsartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valsartan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Novartis.
 C09C A04
Irbesartan
 
PNEC: 704 μg/liter
Salgsvekt: 2 736,474816 kg
Miljørisiko: Bruk av irbesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Irbesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Irbesartan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C09C A06
Kandesartan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1 005,785013 kg
Miljørisiko: Bruk av kandesartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kandesartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kandesartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.12.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09C A07
Telmisartan
 
PNEC: 49 μg/liter
Salgsvekt: 186,154068 kg
Miljørisiko: Bruk av telmisartan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Telmisartan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Telmisartan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.