Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C01C A
Adrenerge og dopaminerge midler
 C01C A01
Etilefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etilefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etilefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etilefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C01C A03
Noradrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av noradrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noradrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at noradrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
 C01C A06
Fenylefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenylefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenylefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenylefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
 C01C A24
Adrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av adrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Adrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at adrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Meda.
 C01C A26
Efedrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av efedrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Efedrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at efedrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
C01C E
Fosfodiesterasehemmere
 C01C E02
Milrinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av milrinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Milrinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Milrinon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
C01C X
Andre hjertestimulerende midler
 C01C X08
Levosimendan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levosimendan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levosimendan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levosimendan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2017) er utarbeidet av Orion Pharma.