Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

B
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B01
Antitrombotiske midler
B01A
Antitrombotiske midler
B01A A
Vitamin K-antagonister
 B01A A03
Warfarin
 
PNEC: 11 μg/liter
Salgsvekt: 68,602938 kg
Miljørisiko: Bruk av warfarin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Warfarin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Warfarin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B01A B
Heparingruppen
 B01A B01
Heparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 B01A B02
Antitrombin III
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2018) er utarbeidet av Octapharma.
 B01A B04
Dalteparin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
 B01A B05
Enoksaparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 B01A B10
Tinzaparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.11.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjonen, unntatt heparin
 B01A C04
Klopidogrel
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 880,7145 kg
Miljørisiko: Bruk av klopidogrel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klopidogrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klopidogrel brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 B01A C07
Dipyridamol
 
PNEC: 2,4 μg/liter
Salgsvekt: 3 756,484515 kg
Miljørisiko: Bruk av dipyridamol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dipyridamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dipyridamol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.06.2015) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A C11
Iloprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av iloprost kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Iloprost har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at iloprost er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
 B01A C13
Abciximab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av Janssen.
 B01A C16
Eptifibatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 B01A C22
Prasugrel
 
PNEC: 19 μg/liter
Salgsvekt: 3,919938 kg
Miljørisiko: Bruk av prasugrel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Prasugrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Prasugrel brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
 B01A C24
Tikagrelor
 
PNEC: 53 μg/liter
Salgsvekt: 415,470353 kg
Miljørisiko: Bruk av tikagrelor gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tikagrelor har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tikagrelor brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 B01A C26
Vorapaksar
 
PNEC: 2,7 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av vorapaksar gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vorapaksar har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vorapaksar er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 B01A C27
Seleksipag
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av seleksipag kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Seleksipag har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at seleksipag er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
B01A D
Enzymer
 B01A D01
Streptokinase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B01A D02
Alteplase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.12.2017) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A D11
Tenekteplase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.12.2017) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A D12
Protein C
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
B01A E
Direkte trombinhemmere
 B01A E07
Dabigatraneteksilat
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1 117,7452 kg
Miljørisiko: Bruk av dabigatraneteksilat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dabigatraneteksilat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dabigatraneteksilat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.12.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
B01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
 B01A F01
Rivaroksaban
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 207,172087 kg
Miljørisiko: Bruk av rivaroksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rivaroksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rivaroksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Bayer.
 B01A F02
Apiksaban
 
PNEC: 360 μg/liter
Salgsvekt: 229,670245 kg
Miljørisiko: Bruk av apiksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Apiksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Apiksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2019) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 B01A F03
Edoksaban
 
PNEC: 232 μg/liter
Salgsvekt: 40,686723 kg
Miljørisiko: Bruk av edoksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Edoksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Edoksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av MSD.
B02
Antihemoragika
B02A
Antifibrinolytika
B02A A
Aminosyrer
 B02A A02
Traneksamsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2018) er utarbeidet av Meda.
B02A B
Proteinasehemmere
 B02A B01
Aprotinin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Baxter.
 B02A B02
Alfa1-antitrypsin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av CSL Behring.
B02B
Vitamin K og andre hemostatika
B02B A
Vitamin K
 B02B A01
Fytomenadion
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
B02B B
Fibrinogen
 B02B B01
Fibrinogen, humant
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B02B C
Lokale hemostatika
 B02B C06
Trombin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B02B D
Blodkoagulasjonsfaktorer
 B02B D02
Koagulasjonsfaktor VIII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Bayer.
 B02B D04
Koagulasjonsfaktor IX
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B02B D05
Koagulasjonsfaktor VII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B02B D07
Koagulasjonsfaktor XIII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2018) er utarbeidet av Octapharma.
 B02B D08
Koagulasjonsfaktor VIIa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 B02B D10
Von Willebrand faktor
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B02B D13
Koagulasjonsfaktor X
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
B02B X
Andre systemiske hemostatika
 B02B X04
Romiplostim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 B02B X05
Eltrombopag
 
PNEC: 5,2 μg/liter
Salgsvekt: 2,4073 kg
Miljørisiko: Bruk av eltrombopag gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av Novartis.
 B02B X06
Emicizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
B03
Midler mot anemi
B03A
Jernpreparater
B03A A
Jern II-verdig, orale preparater
 B03A A01
Ferroglysinsulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.03.2017) er utarbeidet av Erol.
 B03A A03
Ferroglukonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
B03B
Vitamin B12 og folsyre
B03B A
Vitamin B12 (cyanokobalamin og analoger)
 B03B A01
Cyanokobalamin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
B03B B
Folsyre og derivater
 B03B B01
Folsyre
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
B03X
Andre midler mot anemi
B03X A
Andre midler mot anemi
 B03X A01
Erytropoietin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2018) er utarbeidet av Roche.
 B03X A02
Darbepoetin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 B03X A03
Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2019) er utarbeidet av Roche.
B05
Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger
B05A
Blod og relaterte preparater
B05A A
Blodsubstitutter og plasmaproteinfraksjoner
 B05A A01
Albumin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av CSL Behring.
 B05A A05
Dekstran
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Meda.
 B05A A07
Hydroksyetylstivelse
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.10.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
B05B
Infusjonsoppløsninger
B05B B
Oppløsninger med effekt på elektrolyttbalansen
 B05B B03
Trometamol
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
B05B C
Oppløsninger for fremkalling av osmotisk diurese
 B05B C01
Mannitol
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05C X01
Glukose
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05C X03
Glysin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
B05X
Infusjonskonsentrater
B05X A
Elektrolytter
 B05X A02
Natriumhydrogenkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
 B05X A04
Ammoniumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.06.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A05
Magnesiumsulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2018) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A08
Natriumacetat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A12
Sinkklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A14
Natriumglycerofosfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2018) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A17
Kaliumacetat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av Baxter.
B05X B
Aminosyrer
 B05X B02
Alanylglutamin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X B03
Lysin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2018) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
B06
Andre hematologiske midler
B06A
Andre hematologiske midler
B06A C
Midler mot hereditært angioødem
 B06A C01
C1-hemmer, plasmaderivert
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.