Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


B05X A
Elektrolytter
 B05X A02
Natriumhydrogenkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Karo Pharma.
 B05X A04
Ammoniumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A05
Magnesiumsulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2018) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A08
Natriumacetat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.07.2020) er utarbeidet av Baxter.
 B05X A12
Sinkklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A14
Natriumglycerofosfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X A17
Kaliumacetat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.08.2020) er utarbeidet av Baxter.
B05X B
Aminosyrer
 B05X B02
Alanylglutamin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 B05X B03
Lysin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2018) er utarbeidet av Fresenius Kabi.