Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


B03X A
Andre midler mot anemi
 B03X A01
Erytropoietin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.07.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 B03X A02
Darbepoetin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 B03X A03
Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2019) er utarbeidet av Roche.