Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


B02A A
Aminosyrer
 B02A A02
Traneksamsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
B02A B
Proteinasehemmere
 B02A B01
Aprotinin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.06.2020) er utarbeidet av Baxter.
 B02A B02
Alfa1-antitrypsin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av CSL Behring.