Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


B01A A
Vitamin K-antagonister
 B01A A03
Warfarin
 
PNEC: 11 μg/liter
Salgsvekt: 52,688298 kg
Miljørisiko: Bruk av warfarin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Warfarin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Warfarin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B01A B
Heparingruppen
 B01A B01
Heparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 B01A B02
Antitrombin III
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2018) er utarbeidet av Octapharma.
 B01A B04
Dalteparin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 B01A B05
Enoksaparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 B01A B10
Tinzaparin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.11.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjonen, unntatt heparin
 B01A C04
Klopidogrel
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 1 018,4892 kg
Miljørisiko: Bruk av klopidogrel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klopidogrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klopidogrel brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 B01A C07
Dipyridamol
 
PNEC: 2,4 μg/liter
Salgsvekt: 3 075,177575 kg
Miljørisiko: Bruk av dipyridamol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dipyridamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dipyridamol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.06.2015) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A C11
Iloprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av iloprost kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Iloprost har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at iloprost er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.02.2020) er utarbeidet av Bayer.
 B01A C13
Abciximab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av Janssen.
 B01A C16
Eptifibatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 B01A C22
Prasugrel
 
PNEC: 19 μg/liter
Salgsvekt: 3,913149 kg
Miljørisiko: Bruk av prasugrel gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Prasugrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Prasugrel brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
 B01A C24
Tikagrelor
 
PNEC: 53 μg/liter
Salgsvekt: 383,829151 kg
Miljørisiko: Bruk av tikagrelor gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tikagrelor har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tikagrelor brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 B01A C26
Vorapaksar
 
PNEC: 2,7 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av vorapaksar gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vorapaksar har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vorapaksar er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 B01A C27
Seleksipag
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av seleksipag kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Seleksipag har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at seleksipag er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
B01A D
Enzymer
 B01A D01
Streptokinase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B01A D02
Alteplase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.12.2017) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A D11
Tenekteplase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.12.2017) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 B01A D12
Protein C
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
B01A E
Direkte trombinhemmere
 B01A E07
Dabigatraneteksilat
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1 036,52205 kg
Miljørisiko: Bruk av dabigatraneteksilat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dabigatraneteksilat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dabigatraneteksilat brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.12.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
B01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
 B01A F01
Rivaroksaban
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 204,864836 kg
Miljørisiko: Bruk av rivaroksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rivaroksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rivaroksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Bayer.
 B01A F02
Apiksaban
 
PNEC: 360 μg/liter
Salgsvekt: 264,797295 kg
Miljørisiko: Bruk av apiksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Apiksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Apiksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2019) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 B01A F03
Edoksaban
 
PNEC: 232 μg/liter
Salgsvekt: 58,679586 kg
Miljørisiko: Bruk av edoksaban gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Edoksaban har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Edoksaban brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.