Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

A
FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
A01
Munn- og tannmidler
A01A
Munn- og tannmidler
A01A A
Midler mot karies
 A01A A01
Natriumfluorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
A01A B
Antiinfektiver og antiseptika til lokal behandling i munnen
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 182,42601 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
A02
Midler mot syrerelaterte lidelser
A02A
Antacida
 A02A A04
Magnesiumhydroksid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2017) er utarbeidet av McNeil.
A02B
Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)
A02B A
H2-reseptorantagonister
 A02B A02
Ranitidin
 
PNEC: 6,2 μg/liter
Salgsvekt: 1 241,46367 kg
Miljørisiko: Bruk av ranitidin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ranitidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ranitidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 A02B A03
Famotidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av famotidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av famotidin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at famotidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2016) er utarbeidet av McNeil.
A02B C
Protonpumpehemmere
 A02B C01
Omeprazol
 
PNEC: 41,9 μg/liter
Salgsvekt: 297,169438 kg
Miljørisiko: Bruk av omeprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Omeprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Omeprazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.10.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A02B C02
Pantoprazol
 
PNEC: 26 μg/liter
Salgsvekt: 2 384,097403 kg
Miljørisiko: Bruk av pantoprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pantoprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pantoprazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 A02B C03
Lansoprazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lansoprazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av lansoprazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lansoprazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Actavis.
 A02B C05
Esomeprazol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1 966,741252 kg
Miljørisiko: Bruk av esomeprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Esomeprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Esomeprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
A03
Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
A03A
Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
A03A B
Syntetiske antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser
 A03A B02
Glykopyrroniumbromid
 
PNEC: 33 μg/liter
Salgsvekt: 0,241392 kg
Miljørisiko: Bruk av glykopyrroniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glykopyrroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glykopyrroniumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
A03A X
Andre midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
 A03A X13
Silikonforbindelser
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av silikonforbindelser kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av silikonforbindelser kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at silikonforbindelser er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2017) er utarbeidet av McNeil.
A03B
Belladonna og derivater, usammensatte preparater
A03B A
Belladonnaalkaloider, tertiære aminer
 A03B A03
Hyoscyamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hyoscyamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Hyoscyamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hyoscyamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
A03B B
Belladonnaalkaloider, halvsyntetiske, kvartære ammoniumforbindelser
 A03B B01
Butylskopolamin
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A03B B03
Metylskopolamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylskopolamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylskopolamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylskopolamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
A03F
Motilitetsregulerende midler
A03F A
Motilitetsregulerende midler
 A03F A01
Metoklopramid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metoklopramid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metoklopramid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metoklopramid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
A04
Antiemetika
A04A
Antiemetika
A04A A
Serotonin (5-HT3)-antagonister
 A04A A01
Ondansetron
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 10,365924 kg
Miljørisiko: Bruk av ondansetron gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ondansetron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ondansetron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
A04A D
Andre antiemetika
 A04A D01
Skopolamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av skopolamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Skopolamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at skopolamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
 A04A D12
Aprepitant
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 1,037469 kg
Miljørisiko: Bruk av aprepitant gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aprepitant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aprepitant er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
A06
Midler mot forstoppelse
A06A
Midler mot forstoppelse
A06A B
Kontaktlaksantia
 A06A B02
Bisakodyl
 
PNEC: 1,43 μg/liter
Salgsvekt: 53,508677 kg
Miljørisiko: Bruk av bisakodyl gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bisakodyl har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bisakodyl er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A06A B08
Natriumpikosulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
A06A D
Osmotisk virkende midler
 A06A D11
Laktulose
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av BGP Products.
 A06A D13
Natriumsulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
 A06A D17
Natriumfosfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 A06A D18
Sorbitol
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.04.2019) er utarbeidet av Ferring.
A07
Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler
A07A
Tarmantiseptika
A07A A
Antibiotika
 A07A A11
Rifaksimin
 
PNEC: 0,076 μg/liter
Salgsvekt: 129,14932 kg
Miljørisiko: Bruk av rifaksimin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rifaksimin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rifaksimin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.06.2019) er utarbeidet av Norgine.
 A07A A12
Fidaksomicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fidaksomicin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fidaksomicin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fidaksomicin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2018) er utarbeidet av Astellas Pharma.
A07B
Tarmadsorpsjonsmidler
A07B A
Kullpreparater
 A07B A01
Medisinsk kull
 
Miljørisiko: Bruk av medisinsk kull gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2017) er utarbeidet av Abcur.
A07D
Peristaltikkhemmende preparater
A07D A
Peristaltikkhemmende preparater
 A07D A02
Opium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av opium kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av opium kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at opium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.12.2017) er utarbeidet av Pharmanovia.
 A07D A03
Loperamid
 
PNEC: 50 μg/liter
Salgsvekt: 31,795934 kg
Miljørisiko: Bruk av loperamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Loperamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at loperamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
A07E
Antiinflammatoriske midler ved tarmlidelser
A07E C
Aminosalisylsyrepreparater
 A07E C02
Mesalazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mesalazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mesalazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mesalazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 04.02.2019) er utarbeidet av Ferring.
 A07E C03
Olsalazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av olsalazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Olsalazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at olsalazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av Pharmanovia.
 A07E C04
Balsalazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av balsalazid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Balsalazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at balsalazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2019) er utarbeidet av Almirall.
A09
Digestiva, inkl. enzymer
A09A
Digestiva, inkl. enzymer
A09A B
Syrepreparater
 A09A B01
Glutaminsyrehydroklorid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
 A09A B04
Sitronsyre
 
Miljørisiko: Bruk av sitronsyre gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.11.2019) er utarbeidet av Ferring.
A10
Midler til diabetesbehandling
A10A
Insuliner og analoger
A10A B
Insuliner og analoger til injeksjon, hurtigvirkende
 A10A B01
Insulin (human)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.09.2017) er utarbeidet av Lilly.
 A10A B04
Insulin lispro
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A10A B06
Insulin glulisin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
A10A C
Insuliner og analoger til injeksjon, middels lang virketid
 A10A C01
Insulin (human)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10A D
Insuliner og analoger til injeksjon, middels eller lang virketid i kombinasjon med hurtigvirkende
 A10A D04
Insulin lispro
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.09.2017) er utarbeidet av Lilly.
 A10A D05
Insulin aspart
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10A E
Insuliner og analoger til injeksjon, langtidsvirkende
 A10A E04
Insulin glargin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A10A E05
Insulin detemir
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10A E06
Insulin degludec
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10B
Blodglukosesenkende midler, unntatt insuliner
A10B A
Biguanidderivater
 A10B A02
Metformin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 75 022,66922 kg
Miljørisiko: Bruk av metformin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metformin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metformin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
A10B B
Sulfonylureaderivater
 A10B B01
Glibenklamid
 
PNEC: 57 μg/liter
Salgsvekt: 0,842037 kg
Miljørisiko: Bruk av glibenklamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glibenklamid har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glibenklamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A10B B12
Glimepirid
 
PNEC: 610,72 μg/liter
Salgsvekt: 19,062701 kg
Miljørisiko: Bruk av glimepirid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glimepirid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glimepirid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
A10B G
Tiazolidindioner
 A10B G03
Pioglitazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pioglitazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pioglitazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pioglitazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
 A10B H01
Sitagliptin
 
PNEC: 84 μg/liter
Salgsvekt: 1 046,377731 kg
Miljørisiko: Bruk av sitagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sitagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sitagliptin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 A10B H02
Vildagliptin
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 4 431,45552 kg
Miljørisiko: Bruk av vildagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vildagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vildagliptin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 A10B H03
Saksagliptin
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 2,158638 kg
Miljørisiko: Bruk av saksagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Saksagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Saksagliptin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.05.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A10B H04
Alogliptin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alogliptin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alogliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alogliptin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.07.2017) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 A10B H05
Linagliptin
 
PNEC: 320 μg/liter
Salgsvekt: 13,686444 kg
Miljørisiko: Bruk av linagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Linagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Linagliptin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
A10B J
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
 A10B J05
Dulaglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2017) er utarbeidet av Lilly.
 A10B J06
Semaglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10B K
Natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere
 A10B K02
Kanagliflozin
 
PNEC: 56 μg/liter
Salgsvekt: 11,52723 kg
Miljørisiko: Bruk av kanagliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kanagliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kanagliflozin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 A10B K03
Empagliflozin
 
PNEC: 240 μg/liter
Salgsvekt: 98,781347 kg
Miljørisiko: Bruk av empagliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Empagliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Empagliflozin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 22.01.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
A10B X
Andre blodglukosesenkende midler, unntatt insuliner
 A10B X02
Repaglinid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av repaglinid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Repaglinid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Repaglinid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10B X03
Nateglinid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nateglinid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nateglinid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nateglinid brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.11.2019) er utarbeidet av Novartis.
 A10B X04
Eksenatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A10B X07
Liraglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10B X09
Dapagliflozin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 43,383166 kg
Miljørisiko: Bruk av dapagliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dapagliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dapagliflozin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A10B X10
Lixisenatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
A11
Vitaminer
A11C
Vitamin A og D, inkl. A og D i kombinasjon
 A11C A01
Retinol (vitamin A)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av Baxter.
A11C C
Vitamin D og analoger
 A11C C01
Ergokalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 A11C C03
Alfakalsidol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.07.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 A11C C04
Kalsitriol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2018) er utarbeidet av Roche.
 A11C C05
Kolekalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2018) er utarbeidet av Takeda Pharma.
A11D
Vitamin B1, inkl. kombinasjoner med B6 og B12
A11D A
Vitamin B1, usammensatte preparater
 A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2019) er utarbeidet av Abcur.
A11G
Vitamin C, inkl. kombinasjoner
A11G A
Askorbinsyre (vitamin C), usammensatte preparater
 A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2019) er utarbeidet av Meda.
A11H
Andre usammensatte vitaminpreparater
A11H A
Andre usammensatte vitaminpreparater
 A11H A01
Nikotinamid
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
 A11H A02
Pyridoksin (vitamin B6)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2018) er utarbeidet av Meda.
 A11H A03
Tokoferol (vitamin E)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av Baxter.
 A11H A04
Riboflavin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 A11H A05
Biotin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
 A11H A30
Dekspantenol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
 A11H A31
Kalsiumpantotenat
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
A12
Mineraltilskudd
A12A
Kalsium
A12A A
Kalsium
 A12A A04
Kalsiumkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 A12A A07
Kalsiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
A12B
Kalium
A12B A
Kalium
 A12B A01
Kaliumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av B. Braun.
A12C
Andre mineralpreparater
A12C A
Natrium
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
A12C B
Sink
 A12C B01
Sinksulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
 A12C B02
Sinkglukonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
A12C C
Magnesium
 A12C C01
Magnesiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 A12C E02
Natriumselenitt
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
A16
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A B
Enzymer
 A16A B02
Imiglucerase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B04
Agalsidase beta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B05
Laronidase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B07
Alglukosidase alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
A16A X
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
 A16A X04
Nitisinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitisinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitisinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitisinon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.10.2016) er utarbeidet av Swedish Orphan Biovitrum International.
 A16A X06
Miglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av miglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Miglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at miglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 A16A X10
Eliglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av eliglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Eliglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at eliglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A X12
Trientin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av trientin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av trientin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at trientin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av GMP-Orphan.