Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A16A B
Enzymer
 A16A B02
Imiglucerase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B04
Agalsidase beta
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B05
Laronidase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A B07
Alglukosidase alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
A16A X
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
 A16A X04
Nitisinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitisinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitisinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitisinon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.10.2016) er utarbeidet av Swedish Orphan Biovitrum International.
 A16A X06
Miglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av miglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Miglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at miglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 A16A X10
Eliglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av eliglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Eliglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at eliglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A16A X12
Trientin
 
PNEC: 4,1 μg/liter
Salgsvekt: 7,2916 kg
Miljørisiko: Bruk av trientin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Trientin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Trientin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.07.2020) er utarbeidet av Univar Solutions B.V..