Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A12C A
Natrium
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.06.2020) er utarbeidet av Baxter.
A12C B
Sink
 A12C B01
Sinksulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Karo Pharma.
 A12C B02
Sinkglukonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
A12C C
Magnesium
 A12C C01
Magnesiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.06.2020) er utarbeidet av Baxter.
A12C E
Selen
 A12C E02
Natriumselenitt
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.